Průmysl a obchod

Ministerstvo zemědělství chce na nová protipovodňová opatření dát 4,6 miliardy korun

Ministerstvo zemědělství chce do roku 2024 přerozdělit na protipovodňová opatření v další etapě protipovodňového programu 4,6 miliardy korun. Peníze můžou dostat obce nebo správci toků, jako jsou státní podniky Povodí či Lesy ČR. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Výše podpory bude mezi 70 až 95 procenty stavebních nebo projektových nákladů.

„Plánujeme vybudovat například poldr Kutřín na vodním toku Krounka v povodí Labe s předpokládanými náklady téměř půl miliardy korun, dílčí opatření v povodí horního toku řeky Opavy za přibližně miliardu nebo protipovodňové opatření v Hranicích na Moravě a Husinci či rekonstrukci vodního díla Jezeří,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Peníze půjdou na budování nových zadržovacích prostorů, na úpravu již existujících nádrží na výstavbu ochranných hrází nebo na zvyšování kapacity koryt.

Nyní dobíhá předchozí, třetí etapa programu. Stát předpokládá, že do konce etapy v roce 2019 dosáhne podpora až skoro tří miliard korun. „Tato etapa je přednostně zaměřena na opatření zajišťující retenci – zadržení vody v poldrech a vodních nádržích – a současně také na nezbytná opatření podél vodních toků. Mezi významné akce patří například vybudování suché nádrže Jelení, zvýšení retence vodního díla Šance nebo zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci,“ dodal mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Zástupci státu dlouhodobě zdůrazňují, že sucho a povodně jsou „dvě strany jedné mince“, například kvůli nedostatečné schopnosti půdy zadržet vodu, kterou potom při nárazových deštích pouští do vodních toků.

Například o peníze na využívání dešťové vody v dotačním programu Dešťovka, který patří pod ministerstvo životního prostředí, můžou od října žádat i majitelé rekreačních zařízení, jako jsou chaty a chalupy. Musí v nich však trvale bydlet a doložit to například spotřebou vody, poplatky za popelnice nebo spotřebou energií. Dříve by musely být prostory nově zkolaudovány. Nejjednodušší část programu pouze na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrad se rozšířil na domácnosti v celé zemi, dosud šlo o domácnosti v úředně vyhlášených oblastech trpících suchem.

Lidé budou moci získat až 55 000 korun, stát proplatí polovinu nákladů. Ministerstvo do programu přidá 100 miliónů korun, v programu by tak v říjnu mělo být celkem 207 miliónů korun. Pokud by peníze došly, je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) úřad připravený do programu dát dalších 100 miliónů korun.

zpráva ČTK