Průmysl a obchod

LB Cemix změnil vzhled obalů svých výrobků

V souvislosti s dvacetiletým výročím působení značky Cemix na českém trhu zmodernizovala společnost také vzhled obalů svých výrobků.
První výrobkovou řadou oblečenou do atraktivního modrého balení jsou lepidla a stěrkovací hmoty. Změna je velmi důležitým krokem ke sjednocení vzhledu obalů v rámci celé mezinárodní skupiny LASSELSBERGER.
Společnost LB Cemix v červenci letošního roku oslavila výročí 20 let značky Cemix na trhu České republiky. V roce 1992 se v závodě Čebín pod značkou Cemix začaly vyrábět suché maltové a omítkové směsi. Vpodstatě se ale historie výroby na tomto místě datuje už od roku 1891, kdy byly postaveny první šachtové pece na pálení vápna. Do 18. století sahá i historie ostatních výrobních závodů společnosti. Důležitým mezníkem vývoje společnosti se v roce 2002 stalo sloučení společnosti Calofrig, a. s., a LB Cemix, s. r. o. Došlo tak ke spojení dvou významných producentů s dlouholetými zkušenostmi v oboru výroby suchých maltových a omítkových směsí.
Suché omítkové a maltové směsi jsou vyráběny v závodech v Nové Vsi nad Lužnicí, Studénce, Loděnici a Čebíně. S rozvojem a trendy v oblasti stavebnictví přišlo v roce 2007 rozšíření produkce na výrobu disperzních produktů – šlechtěných pastovitých omítek, fasádních barev penetrací a některých speciálních produktů z oblasti stavební chemie.
Společnost má své vlastní vývojové laboratoře a věnuje se odbornému poradenství. Rozvíjí také spolupráci s vysokými a středními školami a je partnerem mnoha významných konferencí v oboru. Značka Cemix je známá a zavedená nejen na trhu České republiky, ale i v rámci celého středoevropského trhu.
podle podkladů firmy LB Cemix