Průmysl a obchod

Květnový objem státních zakázek na stavební práce dosáhl hodnoty 10,4 miliardy

V květnu vyhlásili státní investoři 314 výběrových řízení v hodnotě 10,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje desetinový nárůst. Od začátku roku našly stavební firmy ve Věstníku veřejných zakázek 1462 soutěží v celkové hodnotě 51,3 miliardy korun. Aktivita veřejných investorů v ukončování vyhlášených soutěží má stále zápornou bilanci.

Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci května 2016.

10,4 miliardy korun představuje oproti minulému roku čtvrtinový (26,6 procenta) nárůst počtu zakázek a téměř desetinový (8,4 procenta) nárůst jejich objemu. „Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 893 milionů korun vypsal DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu na rekonstrukci neutralizační a dekontaminační stanice (NDS 6),“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Od ledna do května roku 2016 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo dohromady 1462 soutěží v celkové hodnotě 51,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový (26,1 procenta) nárůst počtu výběrových řízení a bezmála pětinový nárůst objemu investic (17,3 procenta).

Z výše uvedených výběrových řízení již byla veřejnými investory téměř čtvrtina (23 procent) ukončena a zadána konkrétnímu dodavateli. To z celkového objemu představuje 17 procent v původní vypsané hodnotě 8,6 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 7 miliard korun, což je o pětinu (19 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 4 procenta celkového objemu) zbývají v systému ještě výběrová řízení v hodnotě 40,8 miliardy korun.

Konkrétním dodavatelům bylo během pěti měsíců roku 2016 zadáno 1443 stavebních zakázek v celkové hodnotě 26,3 miliardy korun. To sice v obou sledovaných kritériích stále představuje v meziročním srovnání výrazný pokles o 28,9, respektive 37,2 procenta, ale oproti minulým měsícům jde o mírné zlepšení. Některá zadávací řízení stále běží, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva