Průmysl a obchod

Krajský soud znovu zrušil stavební povolení na část dálnice D8

Krajský soud v Ústí nad Labem znovu zrušil stavební povolení a následné rozhodnutí krajského úřadu o dostavbě dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Rozsudek je zveřejněn na úřední desce soudu.Lovosický stavební úřad vydal stavební povolení k tomuto šestnáctikilometrovém úseku v říjnu 2009, občanské sdružení Děti Země se proti povolení odvolalo ke krajskému úřadu. Ten rozhodl o zamítnutí tohoto odvolání. Podle povolení měla být stavba dokončená s koncem roku 2010, dostavěna ale dosud není.
„Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 23. února 2010, a rozhodnutí Městského úřadu Lovosice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, ze dne 30. září 2009, se pro nezákonnost a vady řízení zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení,“ uvedla v rozsudku předsedkyně soudního senátu Markéta Lehká.
Na šestnáctikilometrový úsek dálnice muselo být vydáno několik stavebních povolení, na silnici jako takovou a zvlášť na mosty a tunely. Toto rozhodnutí krajského soudu se týká přímo dálnice. Zároveň ale soud zamítl žalobu na zrušení stanoviska Ministerstva životního prostředí o vlivu stavby na životní prostředí.
Děti Země napadly stavbu dálnice dvacítkou žalob, další podalo litoměřické Sdružení ochránců přírody. „Jde o další důkaz, že pro některé úředníky v Lovosicích a na krajském úřadě je výhodnější rozhodovat nezákonným způsobem a nejlépe opakovaně, neboť krajský soud již v červnu 2010 za stejnou absenci výjimek k zásahu do biotopů zrušil územní rozhodnutí pro celou dálnici,“ uvedl v tiskové zprávě Miroslav Patrik z Dětí Země.
Část úseku dálnice, jehož se stavební povolení týká, je už dostavěná. Auta po čtyřkilometrovém úseku mezi Lovosicemi a Bílinkou včetně proskleného mostu jezdí od května loňského roku, na stavbě další části se pracuje. Jaký vliv bude mít rozhodnutí soudu na dostavbu dálnice, ČTK zjišťuje.

 
Dálnice D8 by měla spojit Prahu s podkrušnohorskou aglomerací a Saskem. O její trasu přes České středohoří se vedou už od 90. let spory a mezitím automobilová doprava na sever do Německa zhoustla natolik, že po obou objízdných trasách přes Ústí nad Labem a Teplice jezdí až 10 000 aut denně. Obyvatelé obcí, jimiž náhradní trasy procházejí, proto v drtivé většině nemohou ekologům přijít na jméno. Na duben mají naplánované další jednání se zástupci ŘSD i kraje.
zpráva ČTK