Průmysl a obchod

Komerční banka otevřela novou budovu centrály v pražských Stodůlkách

Komerční banka převzala do užívání novou budovu centrály v pražských Stodůlkách. Budova o rozloze 17 tisíc m² vznikla v rámci nově vzniklé městské čtvrti CITY WEST. Developerem byla společnost FINEP, realizátorem VCES, a. s., autorem je architektonický ateliér AHK architekti (Zdeněk Hölzel, Jan Křivský, Aleš Krpata).
V daném území byly postaveny vlastně dva kancelářské domy, půdorysně tvaru obdélníka. Objekt má 7 nadzemních podlaží a 4 podlaží podzemní. V nadzemních podlažích jsou umístěny kanceláře. V posledním patře (7. NP) jsou umístěny strojovny a technické zázemí. Snaha o ekonomičnost se projevuje v urbanistickém uspořádání. Domy jsou jednoduché, uspořádány jako „H“ o dvou a třech křídlech. Je čitelná opakovatelnost, propojitelnost, univerzalita. Toto řešení umožňuje maximální kancelářskou plochu s denním osvětlením. Domy přiléhají svou severní fasádou k náměstí, které je hlavním urbanistickým prvkem čtvrti. Náměstí má dvě výškové úrovně, je zde výstup z metra – je hlavním komunikačním uzlem celého nového areálu. Domy mají rytmicky členěné hmoty – prsty – podélně propojující křídla. Prostory mezi prsty jsou polouzavřenými atrii. Jejich součástí jsou velké květníky, které umožní růst malých stromů.
Okenní fasády jsou kombinované s plnými plochami na východní a západní fasádě každého domu. Prosklené části fasád jsou kombinovány s otevíravými částmi. Výrazným prvkem fasád domů je rám, který obepíná ze severu a jihu prsty domů. Tím domy od sebe vizuálně odděluje. Okna mají hliníkové rámy, oplechování je z titanzinku.
Konstrukční systém je tvořen sloupovým železobetonovým skeletem, doplněným o železobetonové stěny, které vytvářejí ztužující jádra. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Zděné konstrukce jsou v systémovém provedení POROTHERM, v suterénech v systémovém provedení LIAPOR. Obvodová konstrukce technologických ustoupených podlaží je provedena ze zdiva POROTHERM AKU25P+D.
Střechy jsou navrženy jako ploché pláště s obráceným pořadím vrstev s hydroizolací na bázi těžkých izolačních pásů z SBS modifikovaných bitumenů.
 
 
„Nová budova Komerční banky má jako jedna z prvních v Praze certifikát BREEAM pro ekologicky šetrné budovy. Stavba je tak přínosná nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale přináší úsporu i v provozních nákladech budoucímu nájemci,“ řekl generální ředitel FINEP Tomáš Pardubický.
„Společnost VCES potvrdila svoji schopnost navrhnout a realizovat inovativní technická řešení a díky úzké spolupráci s klientem získat certifikát BREEAM na úrovni VERY GOOD,“ doplnil Ludovic Duplan, regionální ředitel pro střední Evropu Bouygues Bâtiment International a člen představenstva VCES, a. s.
wd s použitím podkladů FINEP a AHK architekti