Průmysl a obchod

Knauf vytvořil s firmou LB Minerals společný podnik LBK Perlit

Dynamický rozvoj společnosti Knauf, který byl v posledních letech provázen na jedné straně pravidelným rozšiřováním portfolia vlastních výrobků, včetně převzetí některých dalších významných značek v oblasti stavebních hmot, a na druhé straně stabilní ekonomickou situací firmy, doznal dalšího významného kroku. Knauf nyní uzavřel smlouvu o vytvoření společného podniku s firmou LB Minerals, a. s.

Konkrétně se jedná o kapitálový vstup do firmy LB Perlit, s. r. o., u které se tímto krokem navýšilo základní jmění na 6 600 750 EUR. V této souvislosti došlo rovněž ke změně názvu firmy na LBK Perlit, s. r. o. LBK Perlit bude provozovat těžbu surového perlitu ve dvou lokalitách na Slovensku a jeho následné zpracování.

Současný jednatel firmy Knauf Praha a Knauf Bratislava Ing. Radek Bedrna byl jmenován druhým jednatelem firmy LBK Perlit – společně s Ing. Jánem Mendelem.

V rámci nově uzavřené smlouvy o spolupráci se obě strany zavázaly během roku 2015 vybudovat novou technologii pro zpracování surového perlitu a výrobu expandovaného perlitu. Vznikne tak jeden z nejmodernějších technologických provozů tohoto druhu na světě. Důraz bude kladen zejména na výrobu většího množství přesnějších frakcí tohoto materiálu, tak aby firma maximálně vyhověla požadavkům zákazníků.

Perlit nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích stavebního průmyslu, zejména pak při výrobě izolací, speciálních betonů, samonivelačních potěrů, ale i v oblastech zemědělství, farmacie a potravinářství.

tisková zpráva