Průmysl a obchod

Kilometr tuzemské dálnice má stát 126 miliónů, o čtvrtinu méně než nyní

Stát hledá úspory při stavbě dálnic a silnic. Ministerstvo dopravy proto schválilo aktualizovaný ceník, podle kterého má kilometr běžné dálnice v nenáročném terénu stát 125,6 mil. Kč. V hornaté krajině může cena vzrůst až na 226,3 mil. Kč. Vyplývá to z materiálu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jenž má ČTK k dispozici.Oproti dosavadním cenám platným od roku 2010 se průměrná cena za kilometr snížila o 25 procent.
Hlavní podíl na čtvrtinovém snížení ceny má podle náměstka ředitele SFDI Tomáše Blechy propracovanější možnost zaúčtování rizik, která mohou následnou stavbu prodražit. Mezi tato rizika SFDI uvedlo například komplikace spojené s výstavbou v chráněných oblastech, na územích s nedostatečně provedeným geologickým nebo archeologickým průzkumem a rizika související se získáváním územních rozhodnutí a stavebních povolení.
Základní ceny dálnic platí pouze pro stavby, u kterých nehrozí žádné z popsaných rizik. Ta mohou výslednou cenu prodražit o desítky miliónů. Výhodou současné metodiky je podle SFDI především to, že jsou proti minulosti jasnější důvody, proč je některá konkrétní stavba dražší. Dosud se totiž riziko do cen projektů promítalo automaticky a projektanti je nemuseli takto důkladně zdůvodňovat.
Kromě rozdílného přístupu ve vyčíslování rizik, zaznamenal fond dopravy i mírný pokles v cenách materiálů a stavebních prací. Tento pokles vyčíslený na základě kalkulací cenové úrovně roku 2012 ale podle tajemníka SFDI Ivo Vykydala představoval snížení pouze o jednotky procent.
Nový ceník dopravních staveb státní fond připravoval od loňského léta. Kromě cenových normativů pro stavbu silnic pracuje fond na schválení nových cen i pro železniční stavby.
zpráva ČTK