Průmysl a obchod

Kdo dostal letos od KM BETY Pohár plný vína?

Společnost KM BETA v rámci soutěže Pohár plný vína ocenila nejlepší projektanty a architekty. Letos se neoceňovaly konkrétní realizace, nýbrž partneři, a to za dlouhou dosavadní spolupráci a přízeň věnovanou stavebním materiálům společnosti KM BETA. Prestižní soutěž pořádá KM Beta, a. s., již několik let a společenská akce spojená s vyhlášením nejlepších se tradičně koná na zámku v Čejkovicích.
Cenu v podobě kartonů kvalitního vína si 23. září 2011 ze slavnostního vyhlášení odvezli Ing. Luboš Vaniš z milevského VL projektu, Jiří Kraus z Chrasti a Ing. arch. Miloslav Vorlíček z Příbrami.
Zároveň byl vyhlášen nový, rozšířený ročník soutěže „Pohár plný vína 2011–2012“. Zúčastnit se může každá projekční či architektonická kancelář, která spolu s vyplněnou přihláškou pošle fotografie vlastní naprojektované a zrealizované stavby s využitím alespoň jednoho z materiálů společnosti KM BETA. S ohledem na to, že nově jsou do soutěže zahrnuty nejen projekty s krytinou KM BETA, ale také stavby ze sendvičového a páleného zdiva a realizace, na kterých byly využity maltové a omítkové směsi PROFIMIX, je možné přihlásit mnohonásobně více realizací než dříve.
Vyhodnocení soutěže leží i v příštím ročníku na bedrech odborné poroty ve složení: Ing. Peter Halász, Jaga group; Jiří Ladman, Business Media CZ, s. r. o.; Ing. Ludvík Pelka, hlavní technolog KM Beta; Ing. Martin Urbanec, technický poradce KM Beta. Porota bude hodnotit architektonické řešení stavby, vhodný výběr a správné použití materiálů a dále originalitu projektu a řešení detailů.
tisková zpráva