Průmysl a obchod

Jižní okraj Olomouce ochrání před záplavami dva nové poldry

Městské části Nemilany a Slavonín na jižním okraji Olomouce by v budoucnu už neměly ohrožovat velké záplavy. Radnice se totiž rozhodla do chystaného územního plánu zapracovat dva nové poldry, které v této části Olomouce zadrží značnou část dešťové vody. ČTK to řekla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.
Zejména horní část Slavonína postihlo v posledních deseti letech několik povodní, které způsobily přívalové deště. V okolí této městské části jsou rychlostní komunikace, parkoviště, nákupní centra a velké zpevněné plochy, ze kterých dešťová voda rychle stéká do Slavonína a sousedních Nemilan, kde zvyšuje hladinu vodního toku Nemilanka. „Navržené poldry slouží jako primární protipovodňová ochrana zastavěné části Slavonína, navržená opatření se však promítnou do celého toku Nemilanky včetně zástavby v Nemilanech,“ uvedla Štědrá.
O termínu stavby poldrů zatím nebylo rozhodnuto.
zpráva ČTK