Průmysl a obchod

Jásot nad deseti dopravními stavbami není na místě

Poslanecká sněmovna schválila zákon, podle kterého u 10 prioritních staveb nemusí být znova prováděn tzv. proces EIA. Je to údajně už i schváleno Evropskou komisí. Politici vše prezentují jako záchranu výstavby dopravní infrastruktury v ČR. Ale je opravdu takový důvod k jásotu?

„Žádný zázrak se konat nebude. Stavbaři oceňují, jak se k novému zákonu postavila Poslanecká sněmovna, bude tomu tak i v Senátu a u pana prezidenta? Navíc nikdo občanům nevysvětlil, proč zrovna těchto 10 staveb a co bude se všemi ostatními stavbami se starou EIA,“ řekl Ing. Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha.

Nikde není zdůvodněno, čím jsou vybrané stavby natolik výjimečné, že ze zhruba stovky projektů se stejným problémem padla volba právě na ně. „Domnívám se, že buď zákon o posuzování vlivů na životní prostředí umožňuje pokračování přípravy a výstavby dopravních staveb i se starými stanovisky EIA, nebo neumožňuje,“ doplnil Petr Čížek a pokračoval: „když to jde upravit u 10 staveb, tak proč ne třeba u 30, 60, nebo u všech? Myslím, že jsme měli být razantnější a u EK dojednat lepší výsledek.“

Vládou schválený postup zpochybňují ekologové a různé nevládní organizace, které tvrdí, že vládní návrh je v přímém rozporu s evropskou legislativou a příslušnou evropskou směrnicí, protože nahrazení EIA u konkrétní stavby zákonem je možné pouze ve výjimečných situacích, což, podle nich, není náš případ. Uvidíme, zda údajné schválení Evropskou komisí bude platit i v praxi, což se projeví až při čerpání evropských dotací na konkrétní stavby.

Stavbaři jsou rozhodně pro pokračování přípravy a výstavby co největšího počtu staveb, ale jsou i značně skeptičtí. Většina ze včera schválených 10 staveb je silničních a proces EIA (bez doby zpracování vlastní dokumentace) u nich v minulosti trval průměrně 33 měsíců, u některých i 60 měsíců. „I kdyby tato novela zákona vstoupila hladce v platnost, nevěřím, že se úředníci a odpůrci výstavby dálnic natolik změní a všechno půjde jako po másle,“ uvedl Petr Čížek. Přehnaná očekávání stavebního boomu nejsou realistická, než se prvně kopne do země u těchto tzv. prioritních 10 staveb, uplynou ještě roky. Ptal se například někdo z poslanců ministra dopravy, jak je na tom ŘSD s výkupem pozemků?

Vláda by rovněž měla jednoznačně odpovědět na otázku, co skutečně bude se všemi zbylými stavbami, které mají vydány posudky EIA ještě dle zákona 244/1992 Sb. Zbývajících staveb je téměř 90 a podle dostupných údajů zatím Ministerstvo dopravy ještě ani nedalo Ředitelství silnic a dálnic jednoznačný pokyn, jak mají být nové dokumentace EIA zpracovány. Počet autorizovaných osob s relevantními zkušenostmi při posuzování takových staveb je asi tak 10 až 15, kolik staveb asi tak mohou stihnout? Při maximálně optimistické variantě je třeba 6 měsíců na dokumentaci EIA a poté 6 měsíců do vydání stanoviska EIA. Z toho plyne, že dopracování všech záměrů lze očekávat v horizontu 3–5 let. MD a MŽP prezentují zpoždění 1–1,5 roku. „Evidentně jsou ministerské výpočty nesmyslné, a to ani nezahrnuji další pokračování přípravy po vydání těchto nových stanovisek EIA,“ dodal Čížek.

Nedůvěru stavbařů vzbuzují i výroky ministra dopravy, který na zasedání Rady vlády pro stavebnictví připustil, že má pro prostředky EU i jiné využití než dobudování dopravní infrastruktury. Konkrétně ministr na jednání Rady vlády pro stavebnictví uvedl, že „OPD II ohroženo není a jsme schopni vyčerpat všechny peníze rozumným způsobem, i když ne vše investujeme do dopravní infrastruktury“. Co se za těmito slovy skrývá? Jedná se o nákup železničních vagónů. Výrobci vagónů již nyní jásají. V tomto duchu by se mohly upravit i billboardy z hesel „dálnice, dálnice, dálnice“ na „vagóny, vagóny, vagóny“. Takže je nasnadě, že řidiče tato skutečnost příliš nepotěší. I když se zdá, že podle vlády je s dopravními stavbami vše v nejlepším pořádku, opak je pravdou. A čas neúprosně běží.

tisková zpráva Sdružení pro výstavbu silnic Praha