Průmysl a obchod

Investice veřejných investorů do projektových prací si letos s velkým náskokem udržují rekordní úroveň

Od ledna do dubna letošního roku zadali veřejní investoři celkem 170 výběrových řízení na projektové práce v hodnotě 3,9 miliardy korun, což v obou ukazatelích představuje rekordní hodnoty za poslední tři roky, tedy za dobu sledování. Aktivita investorů v ukončování výběrových řízení si udržuje mírně kladnou bilanci, jde však především o veřejné investice z minulého roku.

Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci dubna 2016.

V letošním dubnu vypsali investoři 41 výběrových řízení na projektové práce v celkové hodnotě 477 miliónů korun, což oproti srovnatelnému období loňského roku představuje dvoutřetinový nárůst počtu soutěží (64 procent) a zároveň nárůst jejich objemu o dvě pětiny (38,1 procenta). „Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 86 milionů korun vypsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na projektové práce související s úsekem dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi,“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Za první čtyři měsíce roku 2016 se pak ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 170 soutěží v hodnotě 3,9 miliardy korun. V meziročním srovnání to stále představuje více než dvojnásobný nárůst počtu zakázek (117,9 procenta). Z hlediska objemu je tento nárůst dokonce více než pětinásobný (426,2 procenta) a s velkým náskokem jde v obou ukazatelích o rekordní stav za poslední tři roky (2013 – 27 výběrových řízení v hodnotě 236 miliónů korun, 2014 – 40 výběrových řízení v hodnotě 737 miliónů korun, 2015 – 78 výběrových řízení v hodnotě 743 miliónů korun). Největší podíl na tomto stavu má velká lednová zakázka od E.ON Distribuce, a. s., v hodnotě 1,3 miliardy korun.

Z výše uvedených výběrových řízení bylo zatím státními investory ukončeno a zadáno konkrétní projektové firmě jen 6 procent, což z celkového objemu představuje pouhé 1 procento ve vypsané hodnotě 36 miliónů korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 31 miliónů korun, tedy o 14 procent méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému ještě soutěže v hodnotě 3,86 miliardy korun.

Od ledna do dubna letošního roku státní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám 183 zakázek, což představuje v meziročním srovnání více než pětinový nárůst (22 procent). Jejich celková hodnota přitom dosáhla 712 miliónů korun a oproti srovnatelnému období předchozího roku se jedná o nárůst desetinový (9,6 procenta). Některá zadávací řízení stále běží, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva