Průmysl a obchod

Hrozí sklenářům nebo kamnářům zánik? Mladí se na tyto obory nehrnou

Sklenáři, kamnáři, kominíci nebo pokrývači – to jsou obory, které v Česku studuje jen hrstka žáků. Absolventi těchto oborů přitom o lukrativní zakázky nemají nouzi.

Navzdory tomu, že v Česku v posledních letech stoupá zájem o studium řemesla, řemeslníků je v tuzemsku stále nedostatek. Některé obory studují jen desítky žáků. Mezi ty, kam se uchazeči o studium příliš nehrnou, patří třeba pokrývači.

„Všude se mluví o tom, jaký je nedostatek řemeslníků a že kvalitní řemeslníci se uživí velice dobře. Navíc nedostatek řemeslníků je v celém světě, takže ti, kteří si na studium troufnou, bez problémů nacházejí velmi perspektivní uplatnění v zahraničí. Toto platí beze zbytku pro všechny učební obory vyučované v naší škole. Naše škola je zaměřena na stavební a zahradnické obory, jedná se tedy většinou o klasické obory, jako je například zedník, truhlář, instalatér a podobně. Mezi ne zcela tradiční řemesla nebo spíše mezi méně naplněné učební obory patří v současné době například kamnář, sklenář, kominík nebo pokrývač,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Právě kominíci patřili ještě nedávno k ohroženým oborům, před pár lety jim hrozil zánik. „Po roce 2000 hrozil učebnímu oboru kominík reálně zánik. V té době byla naše škola poslední školou v celém Česku, kde se tento obor učil. I tak ale byli v každém ročníku maximálně dva až tři žáci. V budoucnost topení klasickými kamny na tuhá paliva asi v té době věřil málokdo, perspektivu v kominickém oboru tedy také skoro nikdo neviděl. Někdy kolem roku 2010 došlo ke změně legislativy v oblasti povinných revizí spalinových cest, kominíkům se začalo dařit výrazně lépe, přibyly jim dobře placené zakázky, čehož si v brzké době všimla veřejnost. Zájemců o učební obor kominík začalo opět rychle přibývat, v současné době se tento obor již opět učí na řadě středních škol,“ popsal Miloslav Janeček.

Sklenářům ani kamnářům podle ředitele jedné z největších odborných škol v Česku zánik prozatím nehrozí. Zájem o studium ale není velký. „O obory, jako je kominík, kamnář, sklenář, je v naší škole stabilní zájem. Sice není tak velký, jako je tomu například u oborů truhlář nebo instalatér, ale zánik jim rozhodně nehrozí. Navíc podobný vzestup, jaký zaznamenali v minulosti kominíci, pravděpodobně čeká i kamnáře. Začalo být totiž jasné, že topení elektřinou nebo plynem hned tak topení tuhými palivy nenahradí, a spousta lidí chce, aby součástí jejich domovů byl krb nebo kamna,“ ubezpečil Miloslav Janeček. „Jako značný problém ale vnímám malý zájem o učební obor pokrývač, řemeslníků s touto odborností je ve stavebnictví kritický nedostatek,“ dodal.

Řemeslo v posledních letech láká stále více dívek. Navíc dívky, které vystudují řemeslný obor, často své mužské kolegy „strčí do kapsy“. „Nejvíce dívek u nás studuje na zahradnicky zaměřených oborech, ať jsou to obory s maturitou, nebo výučním listem. Pravda je, že dívky se stále častěji objevují i v typicky chlapeckých oborech. V posledních letech jsme v naší škole měli dívky na oborech instalatér, podlahář, malíř/lakýrník, truhlář. V letošním školním roce u nás začala studovat velmi šikovná dívka učební obor kominík. Většina dívek je pečlivější, mají větší cit pro detail. Například v oboru malíř se více uplatní v jemných dekorativních malbách, u podlahářů to zase bývají složitější pokládky parket,“ uvedl Miloslav Janeček.

Zájem o studium řemesla meziročně roste. V letošním roce očekávají ředitelé středních odborných škol enormní počet přihlášek. Vedle zvyšujícího se zájmu o studium řemeslného oboru na tom má podíl nástup silných ročníků na střední školy. Ne všichni zájemci se na školu proto dostanou.

„Zájem o řemeslné učební obory začal výrazně stoupat již před několika lety. V loňském roce se začal navíc projevovat vliv stoupající demografické křivky, zvyšuje se tedy počet žáků končících základní školu. To se zcela pochopitelně projevuje v přijímacím řízení i na učební obory. Poslední dva roky jsme zaplnili všechny naše nejenom maturitní, ale i učební obory již v prvním kole přijímacího řízení. Letos tomu nebude jinak. V loňském roce jsme museli přibližně 300 uchazečů o studium na naší škole odmítnout. Zcela jistě nebudeme moci všechny zájemce o studium přijmout ani letos. Odmítnutých bude rozhodně více než v loňském roce,“ uzavřel Miloslav Janeček.

Tisková zpráva
Foto: Cech kamnářů ČR