Průmysl a obchod

Hradec Králové přestavěl labské náplavky na odpočinkovou zónu

V centru Hradce Králové vznikla na místě náplavek na pravém břehu Labe nová odpočinková zóna. Na více než půl kilometru dlouhou promenádu mezi Tyršovým mostem a vodní elektrárnou Hučák se včera mohli poprvé vypravit lidé. Oprava náplavky začala v červnu a přišla na 9,5 miliónu korun, z nichž přes 80 procent zaplatí dotace z evropských fondů. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.
Stavbaři na náplavkách v korytě řeky místo betonového pásu s trávou položili novou dlažbu a obrubníky. Kameníci zrestaurovali historické zábradlí, přibylo veřejné osvětlení. Na náplavkách jsou nové kamenné lavičky a další mobiliář, který by měl odolat i zaplavení. Přístup na náplavku je bezbariérový.
„Místo může být navíc využito i při různých akcích konaných na nábřeží, například při Nábřeží řemeslníků či paromilů,“ řekl primátor Zdeněk Fink. U Pražského mostu má náplavka dva nové vstupy, které navázaly na vyústění pěší zóny z Masarykova náměstí. Další dva vstupy byly rekonstruovány. Náplavka lidem také nabídne nové pohledy na věže starého města a na domy stojící na nábřeží.
zpráva ČTK