Průmysl a obchod

HELUZ podporuje AKCI CIHLA 2015

Společnost HELUZ se stala hlavním partnerem 16. ročníku celostátního charitativního projektu AKCE CIHLA 2015, kterou organizuje sdružení Portus Praha. HELUZ se tím zapojil do pomoci integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Výtěžek letošní sbírky bude použit na finalizaci projektu sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy, kde našli pracovní uplatnění lidé s handicapem, a případně na rekonstrukci střechy chráněného bydlení Fara v obci Slapy.

„AKCE CIHLA patří mezi ty projekty, které jdou cestou poskytnout znevýhodněným občanům možnost zapojit se do běžného života, což je myšlenka, se kterou se naše společnost ztotožňuje. Jde o budování vlastní integrity handicapovaných lidí,“ říká Ing. Petr Stejskal, obchodní a marketingový ředitel společnosti. „Aktivity, které jsou s Akcí Cihla spojené, jsou o postavení základů k samostatnému životu. O tom poskytnout tolik potřebné zázemí, protože bez něj se hůře dosahuje samostatnosti. Mají tedy stejnou filozofii jako naše společnost.“

Více o Akci cihla najdete zde.

tisková zpráva, wd