Průmysl a obchod

HELUZ opět navýšil obrat, čekají jej velké investice

Obrat skupiny HELUZ, která letos slaví 20 let od svého založení, se v roce 2011 zvýšil o 15 % a dosáhl hodnoty 1,5 mld. Vyplývá to z meziročních ekonomických výsledků. Největší český výrobce cihelného materiálu se i přes ekonomickou stagnaci stavebnictví chystá v následujících dvou letech proinvestovat více než sto miliónů korun. Nejvíce utratí v Hevlíně.
Od počátku letošního roku již byla v Hevlíně v základním provedení zprovozněna moderní linka na cihly plněné tepelnou izolací. „Další její rozšíření proběhne souběžně za jejího plného provozu. Práce započaly již v roce 2011 a celková investice jen do této linky dosáhne během následujících dvou let cca 90 mil. Kč,“ komentuje plánované investice obchodní ředitel
Ing. Jan Krampl. Dokončena byla také výstavba nové skladovací haly za 5 miliónů Kč. Buduje se zde také zařízení na výrobu předpěněného polystyrenu vlastní produkce. Inovace se v roce 2012 dotknou i ostatních provozů. V libochovické cihelně byla na jaře díky potřebě navýšení výroby cihel FAMILY inovována technologická linka, rozšířena byla i výroba akustických cihel. S rozšířením nabídky komínů souvisí investice do manipulačních a kompletačních prostorů v Dolním Bukovsku. Cca 10 mil. investuje HELUZ i do nových strojních zařízení a manipulační techniky.
Významné úspěchy zaznamenal HELUZ v oblasti vývoje. V rámci úzké spolupráce s ČVUT na realizaci projektů z dotačního programu Výzkum a vývoj, které jsou prostřednictvím MPO financované z prostředků státního rozpočtu, byly vyvinuty cihelné bloky HELUZ Family 2in1 s integrovanou tepelnou izolací, které posbíraly ocenění na všech významných českých i slovenských veletrzích. Program pokračuje výzkumem zlepšování vlastností cihelného střepu a potrvá až do roku 2014. Dalším významným projektem probíhajícím v letošním roce je výstavba tzv. experimentálního pasivního domu v Českých Budějovicích, jehož cílem je testování možností tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností. Mimo jiné bude dům sloužit k měření a zkoumání chování prostředí stavby a sledování spotřeby energie. Výstavba započala v dubnu, kolaudace je plánovaná na jaro 2013.
Produkce společnosti je určena převážně pro ČR. Export tvořil v roce 2011 cca 17 % z obratu, přičemž 13 % obratu připadá na Slovensko a cca 3 % Rakousku. O zbylé procento se podělilo Polsko, Rusko a Maďarsko. Podobný poměr je očekáván i pro letošní rok.
tisková zpráva