Průmysl a obchod

Firmy podnikající ve stavebnictví loni rostly, vlastníci jsou spokojeni

Největším hráčům českého stavebního trhu se v minulém roce dařilo jak v oblasti tržeb, tak i z hlediska hospodářských výsledků. Obraty i zisky firem v posledním roce rostly a podle všech předpokladů bude tento pozitivní vývoj pokračovat i v roce 2020. Do žebříčků největších stavebních firem za rok 2018 bylo zařazeno 143 podniků s tržbami nad 149 miliónů korun a 52 výrobců stavebních hmot s obratem nad 270 miliónů korun. Ekonomická data pro pravidelnou ročenku časopisu Stavitel – Časopis českého stavebnictví – již deset let připravuje mezinárodní hospodářská databanka Creditreform.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení finančních rizik. Creditreform je přímo zastoupen ve 23 evropských zemích a v Číně prostřednictvím 162 poboček a zaměstnává více než 4000 pracovníků. Na portálu www.e-creditreform.cz nabízí firemní databázi s téměř 88 milióny firemních informací a uživatelé portálu tak mohou získat údaje o podniku z jakékoliv země světa.

Obrat přes 200 miliard
Významné české stavební firmy zařazené do letošního srovnání dosáhly v minulém roce celkového obratu ve výši 200,8 miliardy Kč. To je růst oproti roku 2017 o více než 9,4 %, kdy stejná skupina firem utržila 183,4 miliardy korun. Významně se pak zvýšila jejich profitabilita. Po letech stagnujících či klesajících zisků největší stavební firmy docílily v roce 2018 celkového zisku před zdaněním 5,69 mld. Kč, kdežto o rok dříve činil jejich zisk 4,04 mld. Kč.

Hrubý zisk tak největším stavebním firmám rostl o 40 %. Podobného růstu zisku dosáhla tato množina podniků naposledy v letech 2015/2016 (cca +30 %), v loňském srovnání naopak zisky klesly o 12 %. K vyšší rentabilitě jistě pomohlo i velmi střídmé zvýšení počtu zaměstnanců, a sice o pouhé 1 %. V roce 2018 významné stavební firmy evidovaly celkem 36 277 zaměstnanců, což je nárůst o 320 osob oproti roku 2017 (celkem 35 957 zaměstnanců). Svědčí to o době nastavených výrobních procesech největších stavbařů, kteří byli schopni v téměř stejném personálním obsazení vygenerovat vyšší tržby, ale zejména znatelně zvýšit svou ziskovost.

Výrobci stavebních hmot díky zvýšené poptávce na trhu utržili za rok celkem 75,58 miliardy Kč, tedy o 9,6 % více než stejná skupina firem v roce 2017 (celkem 68,97 mld. Kč). Rentabilita jejich tržeb je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a také v roce 2018 překonali rok předešlý. V roce 2018 činil jejich kumulovaný hrubý zisk 6,79 miliardy Kč a to znamenalo nárůst o 10,5 % oproti roku 2017, kdy tato skupina dosáhla zisku 6,15 mld. Kč.

Bankroty velkých stavebních firem
Ani dobrý vývoj na stavebním trhu však neznamená automatický úspěch a za minulý rok jsme zaznamenali také krachy významných firem v tomto sektoru. Insolvenční návrh z listopadu 2018 na firmu PSJ, a. s., IČ 25337220, skončil prohlášením úpadku společnosti dne 6. 12. 2018. Tato firma dosáhla ještě v roce 2016 na tržby ve výši necelých 3 miliard Kč. Dalším velkým hráčem v tomto oboru, který podlehl tržním rizikům spojeným se zahraničními projekty, je akciová společnost Eucia CZ, IČ 13694341 (dříve PSG-International, a. s.), která sama na sebe podala v prosinci 2018 insolvenční návrh a v průběhu letošního roku byla schválena reorganizace podniku.

Přinášíme „ochutnávku“ z tabulek, tak jak vyšly v říjnové příloze časopisu Stavitel:

Největší stavební firmy a výrobci stavebních hmot podle čistého obratu 2018
Jako rozhodující kritérium pro srovnání velikosti firem byla zvolena hodnota čistého obratu za účetní období. Tato položka výkazu zisků a ztrát zahrnuje součet tržeb z prodeje zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, ale také ostatní výnosy provozního a finančního charakteru, které mohou podstatně ovlivňovat celkový hospodářský výsledek firmy. Všechny uváděné údaje jsou nekonsolidované, tudíž údaje nejsou zkresleny holdingovými parametry. Dalším důležitým údajem porovnávající velikost firem je počet zaměstnanců, přičemž používáme průměrný přepočtený počet zaměstnanců za dané období. Tato čísla jsou zejména získávána z výročních zpráv firem zveřejněných ve sbírce listin nebo od společností samotných.

Tabulka 1: Významné stavební firmy podle čistého obratu v roce 2018

Pořadí

Název

IČO

Počet zaměstnanců 2017

Počet zaměstnanců 2018

Čistý obrat 2017 v CZK

Čistý obrat 2018 v CZK

1

Metrostav, a. s.

14915

2931

2964

20 051 571 000

22 343 532 000

2

Strabag, a. s.

60838744

1966

2132

10 823 845 000

12 219 648 000

3

Eurovia CS, a. s.

45274924

1668

1691

10 381 713 000

11 735 216 000

4

Skanska, a. s.

26271303

2472

2297

8 292 643 000

8 044 749 000

5

OHL ŽS, a. s.

46342796

1257

1173

4 874 245 000

5 898 358 000

6

Swietelsky stavební s. r. o.

48035599

1129

1190

5 098 107 000

5 788 069 000

7

Hochtief CZ, a. s.

46678468

1041

1133

5 211 494 000

5 651 006 000

8

IMOS Brno, a. s.

25322257

585

578

4 801 004 000

5 529 639 000

9

Colas CZ, a. s.

26177005

802

866

4 341 250 000

4 921 729 000

10

Porr, a. s.

43005560

706

733

4 088 430 000

4 894 536 000

11

Subterra, a. s.

45309612

598

593

6 077 618 000

4 698 287 000

12

Gemo, a. s.

13642464

420

420

3 141 733 000

3 963 185 000

13

Syner, s. r. o.

48292516

312

364

3 110 365 000

3 897 024 000

14

Strabag Rail, a. s.

25429949

393

387

2 995 434 000

3 707 893 000

15

Geosan Group, a. s.

28169522

188

290

1 766 449 000

2 841 052 000

16

M – Silnice, a. s.

42196868

591

579

2 785 893 000

2 799 552 000

17

VCES, a. s.

26746573

424

427

3 007 834 000

2 419 260 000

18

Goldbeck Bau, s. r. o.

64574661

20

25

2 243 650 000

2 320 466 000

19

Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

25317628

438

455

2 146 494 000

2 213 548 000

20

Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.

25253361

459

453

1 935 033 000

2 047 276 000

 

Tabulka 1a: Významní výrobci stavebních hmot podle čistého obratu v roce 2018

Pořadí

Název

IČO

Počet zaměstnanců 2017

Počet zaměstnanců 2018

Čistý obrat 2017 v CZK

Čistý obrat 2018 v CZK

1

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group

14864576

1072

1120

6 675 704 000

6 848 136 000

2

Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

25029673

1002

1030

5 491 605 000

5 885 969 000

3

Lasselsberger, s. r. o.

25238078

1588

1514

4 560 733 000

4 171 211 000

4

Cemex Czech Republic, s. r. o.

27892638

291

689

2 936 192 000

4 125 915 000

5

Českomoravský cement, a. s.

26209578

552

550

3 689 944 000

3 700 000 000

6

Pfeifer Holz, s. r. o.

45349711

488

603

2 087 751 000

2 681 855 000

7

ZAPA beton, a. s.

25137026

440

449

2 220 629 000

2 510 794 000

8

Wienerberger, s. r. o.

15253

311

343

1 787 977 000

2 350 607 000

9

Goldbeck Prefabeton, s. r. o.

49823329

400

500

1 862 923 000

2 287 411 000

10

Heluz cihlářský průmysl, v. o. s.

46680004

276

281

1 817 097 000

2 042 151 000

11

Xella CZ, s.r.o.

64832988

282

314

1 694 330 000

1 992 876 000

12

Cement Hranice, a. s.

15504077

181

179

1 674 244 000

1 867 520 000

13

ŽPSV, a. s.

6298362

502

522

1 510 863 000

1 723 731 000

14

Knauf Insulation, s. r. o.

27242293

148

150

1 702 255 000

1 711 744 000

15

Rockwool, a. s.

26165261

258

272

1 455 479 000

1 700 309 000

16

Českomoravský beton, a. s.

49551272

178

184

1 367 096 000

1 685 771 000

17

Strabag Asfalt, s. r. o.

25186183

109

102

1 465 077 000

1 585 053 000

18

Českomoravský štěrk, a. s.

25502247

221

220

1 542 091 000

1 500 000 000

19

Baumit, s. r. o.

48038296

231

234

1 315 419 000

1 464 531 000

20

Lafarge Cement, a. s.

14867494

152

151

1 213 381 000

1 416 560 000

21

P-D Refractories CZ, a. s.

16343409

670

665

1 190 204 000

1 325 988 000

22

Tondach Česká republika, s. r. o.

25828584

434

410

1 159 706 000

1 270 070 000

23

Technistone, a. s.

25932080

220

230

942 507 000

1 155 921 000

24

BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o.

49286242

223

233

1 013 135 000

1 058 798 000

25

Frischbeton, s. r. o.

40743187

140

134

1 001 335 000

1 052 331 000

26

H.A.N.S. stavby, a. s.

27124355

125

120

1 059 941 000

1 026 982 000

27

Best, a. s.

25201859

366

365

968 068 000

1 000 000 000

28

Cemex Sand, k. s.

47906201

176

171

1 034 110 000

978 507 000

29

Prefa Brno, a. s.

46901078

342

360

892 075 000

968 673 000

30

CS-Beton, s. r. o.

47287586

276

301

724 012 000

846 020 000

 

Významné stavební firmy a výrobci stavebních hmot podle rentability tržeb
Pro srovnání rentability stavebních podniků byl vybrán ukazatel rentability tržeb (ROS). Údaje o ziskovosti byly získány z účetních výkazů firem a jejich výročních zpráv za rok 2018. Tento ukazatel informuje o finanční výkonnosti či efektivitě firmy. Jde o podíl hospodářského výsledku před zdaněním a čistého obratu za účetní období. Výsledná rentabilita tržeb ukazuje, kolik zisku podnik vyprodukuje na každou korunu tržeb. Ve srovnání jsou uvedeny výsledné rentability tržeb za roky 2017 a 2018, které umožní porovnat vývoj u jednotlivých firem za uplynulá dvě účetní období. Pro zachování objektivnosti si dovolujeme u tohoto žebříčku upozornit na skutečnost, že na prvním místě tabulky 2 je firma Block, a. s., která výsledné rentability tržeb dosáhla prodejem svých investic ve společnostech Block Technical AG a For Clean, a. s., a dosáhla díky tomu v roce 2018 významného zisku.

Tabulka 2: Významné stavební firmy podle rentability tržeb 2018

Pořadí

Název

IČO

ROS 2017

ROS 2018

1

Block, a. s.

18055168

–12,63

30,05

2

A-Z Prezip, a. s.

25969901

29,13

19,61

3

Bitunova, s. r. o.

49433601

20,20

16,29

4

Sládek Group, a. s.

46356886

16,96

14,99

5

Froněk, s. r. o.

47534630

13,96

14,58

6

Streicher, s. r. o., Plzeň

14706768

15,54

13,65

7

Dopravní stavby Brno, s. r. o.

45474281

10,69

12,10

8

Agrostav, a. s.

46904662

5,38

11,40

9

Teplotechna Ostrava, a. s.

45193771

6,69

10,59

10

JTA – Holding, s. r. o.

25816624

16,83

10,57

11

STAKO, s. r. o.

42228468

9,25

9,74

12

Čermák a Hrachovec, a. s.

26212005

7,57

9,56

13

Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.

25253361

4,71

9,37

14

PS Brno, s.r.o.

25506820

6,31

8,31

15

IMOS Brno, a.s.

25322257

3,89

8,11

16

PKS stavby, a. s.

46980059

5,78

7,93

17

Navláčil stavební firma, s. r. o.

25301144

4,13

7,43

18

SUAS – stavební, s. r. o.

61779539

12,69

7,32

19

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

46900918

6,07