Průmysl a obchod

Evropská komise o efektivní energetice hodně mluví, ale málo koná

Evropská komise znovu popřela svá vlastní slova o potřebě efektivního a nezatěžujícího přístupu ke klimatu a energetice tím, že odmítla stanovit slibované jasné a dlouhodobé cíle pro energetickou efektivitu v rámcových dokumentech. Předseda Evropské komise ve středu na tiskové konferenci v Bruselu o rámcových dokumentech prohlásil, že navržené rámce jsou „ambiciózní a současně dosažitelné“. Prezentované celoevropské cíle se ale týkají opět pouze obnovitelných zdrojů a emisí skleníkových plynů.
Bez toho, aby rámcová dohoda obsahovala cíle i pro energetické úspory, tedy nejsnazší cestu ke snižování emisí a energetickou bezpečnost, ji lze těžko takto označit.
„Spotřebitelé napříč celou EU požadují po vládách, aby něco dělali s výší účtů za energie. Je neomluvitelné, že Komise navrhla postup, který zvyšuje náklady, zatímco současně ignoruje energetickou efektivitu – jedinou nezpochybnitelně účinnou cestu ke zvýšení globální konkurenceschopnosti skrze nižší náklady na energie,“ říká Tony Robson, výkonný ředitel společnosti Knauf Insulation.
Energetická efektivita není podle Mezinárodní energetické agentury pouze dodatkový zdroj, ale naopak ten primární. Svým rozhodnutím Evropská komise zmařila šanci na využití tohoto ohromného zdroje a příležitostí, které s sebou nese.
Komise znovu selhala v naplnění svých slov a neposkytla průmyslu jasný signál, že Evropa je prostorem, ve kterém se vyplatí investovat do energeticky efektivního průmyslu a technologií. Komise se znovu raději rozhodla doplácet na nezaměstnanost, než podpořit tvorbu pracovních míst.
„Evropská komise znovu rozhodla, že její současná politika, kdy bohatství evropských spotřebitelů vyvážíme z EU do ostatních zemí a kdy ignoruje nezaměstnanost svých občanů, bude pokračovat,“ dodává Robson.

tisková zpráva společnosti Knauf Insulation