Průmysl a obchod

EUROVIA CS si udržuje rentabilitu

Stavební Skupina EUROVIA CS dosáhla v roce 2013 konsolidovaného obratu 13,2 miliardy Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil podle mezinárodních standardů 485 miliónů korun. Rentabilita tržeb se pohybovala na úrovni 5 % před zdaněním. Skupina EUROVIA CS k poslednímu prosinci zaměstnávala 2718 lidí. 
Obrat společnosti je v meziročním srovnání o 12 % nižší. „Výsledky odráží situaci ve stavebnictví posledních několika let. Jsme rádi, že se nám daří získávat zakázky v rámci městských a urbanistických projektů a udržet tak své přední postavení na českém a slovenském trhu,“ komentuje situaci Martin Borovka, generální ředitel a předseda představenstva EUROVIA CS.
Společnost posledních několik let v podstatě neustále reaguje na aktuální situaci v oboru. Kromě rozšíření portfolia prací, mezi které patří například vodohospodářské stavby nebo revitalizace městských zón, rozšiřuje společnost své působení také do zahraničí. Aktuálně pracuje na některých zakázkách v Litvě.
I přes klesající výkony zůstává EUROVIA CS významným ekonomickým subjektem a zaměstnavatelem. Její působení podporuje ekonomiku a další firmy v regionech České i Slovenské republiky. EUROVIA CS na daních a odvodech za zaměstnance v loňském roce odvedla více jak jednu miliardu Kč.
V souvislosti s aktuální situací provedla EUROVIA CS na začátku roku 2014 organizační změny, z nichž za zmínku stojí především vznik nové specializované oblasti Železniční stavby a mosty.
Ve struktuře prací i nadále převažují silniční stavby a městské komunikace (57 %), celkem 18 % pak tvoří právě projekty jako opravy čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce rekreačních areálů. Dramaticky se mění struktura zákazníků. Zatímco se pro stát v roce 2009 odvedlo 70 % činnosti, v loňském roce to bylo už jen 58 %. Zato kraje, města a obce už získávají 35% podíl.
Mezi významné projekty dokončené v roce 2013 patří modernizace IV. železničního koridoru v úseku Votice – Benešov u Prahy, výstavba příhraničního úseku, D1, cyklostezky Košice–Sárospatak nebo Hradec Králové–Kuks, obnova historické části obce Plzeň-Koterov nebo rekonstrukce vodárenské nádrže v Karolince.
Nedílnou součástí firmy jsou i produkty oblasti Obalovny a lomy, která sdružuje 30 lomů, 25 obaloven a 5 pískoven napříč Českou a Slovenskou republikou. Firma vloni vytěžila 5,4 milionu tun kameniva.
EUROVIA CS se nevěnuje jen obchodní činnosti. Od roku 2009 podporuje vzdělávací projekt Rozhlédni se! Nadačního fondu Kolečko, který učí děti, jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Každý rok jím projde na tisícovku dětí z mateřských a základních škol a dětských domovů.
tisková zpráva