Průmysl a obchod

EUROVIA CS loni zvýšila zisk

Konsolidovaný obrat Skupiny EUROVIA CS v roce 2011 dosáhl 25,3 miliardy korun. Hospodářský výsledek po zdanění činil podle mezinárodních standardů 1,36 miliardy korun. Skupina EUROVIA CS k poslednímu prosinci zaměstnávala 3599 lidí.
Přestože v meziročním srovnání poklesl obrat o 8 procent, zisk se skupině podařilo mírně zvýšit. „Vyššího zisku při nižším obratu se nám podařilo dosáhnout zejména díky řadě úsporných opatření, bohužel se nám nevyhnulo ani propouštění. K pozitivním výsledkům však z velké míry přispěla úspěšná realizace PPP projektu na Slovensku,“ vysvětluje Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS.
„I přes současnou nestabilní situaci české ekonomiky dosáhla skupina EUROVIA CS dobrých výsledků. Má k dispozici dostatek finančních prostředků, které jí umožní chopit se všech příležitostí k rozvoji nejen na českém, ale i slovenském trhu,“ dodává finanční ředitel společnosti Grégoire Pinasseau.
V loňském roce se ve skladbě zakázek výrazně snížil podíl silničních staveb. Oproti roku 2010 tomu bylo o plných 18 procentních bodů. „K největšímu nárůstu došlo u kolejových staveb, zejména pak tramvajových tratí, a u speciálních staveb, které reprezentují například vodohospodářská díla, sportovní areály nebo revitalizace center měst. V širokém portfoliu činností vidíme řešení, jak při současném poklesu investic do výstavby dopravní infrastruktury dosahovat solidních ekonomických výsledků,“ uvádí Ing. Zdeněk Synáček, obchodní ředitel EUROVIA CS.
Zásadním dílem loňského roku byla R1 na Slovensku budovaná jako PPP projekt. „V září loňského roku začaly řidičům sloužit první tři úseky stavby v délce téměř 46 kilometrů. V letošním roce přibude ještě čtvrtý úsek, jímž je obchvat Banské Bystrice,“ doplňuje Martin Borovka. K dalším stavbám, které se vloni podařilo dokončit, patří například optimalizace železniční trati Planá u Mariánských Lázní–Cheb nebo nový most ve Žďáru nad Sázavou. Ve slovenském Vranově nad Topľou dokončila EUROVIA CS architektonicko-urbanistickou úpravu centra města, v Dolní Poustevně zahájila výstavbu nové čistírny odpadních vod.

tisková zpráva