Průmysl a obchod

DYAS.EU zvyšuje zisk navzdory krizi

Český výrobce překližky DYAS.EU, a. s., v roce 2009 dosáhl čistého zisku 19,1 miliónu Kč, což je oproti roku 2008 s čistým ziskem 32 tisíc Kč výrazný nárůst. Tento nárůst je také zajímavý vzhledem k lehkému snížení tržeb na 216 miliónů Kč.
 
Rok 2008 byl pro společnost DYAS.EU rokem nastupující krize, v roce 2009 se však díky přijatým opatřením podařilo propad zastavit.
Výsledky DYASU v roce 2009 byly mírně ovlivněny poklesem zakázek. V letošním roce se tržby očekávají na stejné úrovni jako v roce 2009, zisk se očekává vyšší v důsledku zvyšování produktivity práce a trvalém procesu snižování nákladů.
 
Hospodářské výsledky společnosti DYAS.EU
Rok
Čistý zisk (v tis. Kč)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč)
2006
13 265
205 925
2007
17 434
260 831
2008
32
232 800
2009
19 071
216 032