Průmysl a obchod

Domažlice připravily investice na pět let za zhruba 500 miliónů korun

Město Domažlice připravilo investiční projekty za více než půl miliardy korun. Všechny mají potřebná povolení i prováděcí dokumentace k vyhlášení výběrových řízení. Jedenáctitisícové město hledá vhodnou dotaci nebo počká na další plánovací období EU nebo bude stavět za své. ČTK to řekl starosta Miroslav Mach.
„Pokud bychom postupovali jako doposud, tak se to dá do pěti let zvládnout. Za posledních sedm let jsme proinvestovali 1,4 miliardy korun,“ uvedl. Podle Macha se u žádné akce nezvýšila cena vícepracemi a spíše bylo díky důsledné kontrole ušetřeno.
Z velkých akcí chtějí Domažlice dokončit přestavbu plaveckého bazénu za odhadovaných 170 mil. Kč, rekonstruovat kulturní středisko za 60 mil. Kč, přestavět pivovar, z něhož vznikne za zhruba 70 mil. Kč kulturní a společenské centrum, a za 25 mil. Kč postavit v bývalých jeslích domov pro seniory se zvláštním režimem.
Město si chce udržet na investice včetně splácení úvěrů přes 110 mil. Kč ročně. To by mělo být také letos, z rozpočtu půjde 78 mil. Kč. Asi 20 mil. Kč budou stát čtyři komunikace, stejně jako protipovodňová opatření, tedy odbahnění Jezera, havlovických rybníků a poldry; na bezbariérové přístupy do radnice a kina, tedy schodiště a výtahy, půjde 12 mil. Kč a další peníze dá město do zateplení škol.
„Požádáno máme z ROP na první etapu přestavby pivovaru, jasno by mělo být na přelomu dubna a května,“ uvedl. Radnice dále žádá o dotace na zateplení sportovní haly a dvou školek, vše za 10 mil. Kč, a má podané žádosti na čtyři silnice do ROP za 15 mil. Kč a na poslední poldr v Havlovicích a protipovodňová opatření Na Cihelně.
Město má rezervu 20 mil. Kč a 44 mil. Kč na kontokorentních úvěrech, obojí na spolufinancování projektů dotovaných EU. Zastupitelstvo v dubnu nebo v květnu rozhodne, zda se z rezervy zahájí modernizace bazénu, na kterou bude vypsáno výběrové řízení. Opravy, přístavba relaxačních bazénů, tobogánu, ubytovny na střeše a kuželkářské dráhy bude muset stavět bez dotací, protože bazény zřejmě podporované nebudou. „Teď musíme opravit střechu, velký bazén, udělat zateplení, vzduchotechniku a šatny,“ uvedl Mach. Město už tam investovalo 30 mil. Kč.
Domažlice v březnu schválily plánované příjmy 319 mil. Kč a výdaje 282 mil. Kč. Rozpočet zahrnuje 44 mil. Kč na splátky kontokorentních a 32 mil. Kč na splátky investičních úvěrů.

zpráva ČTK