Průmysl a obchod

ČKAIT si zvolila nové vrcholné orgány

Dne 29. 3. 2014 se konalo v Národním domě na Smíchově v Praze Shromáždění delegátů ČKAIT. 192 delegátů ČKAIT si vyslechlo od jejího předsedy Ing. Pavla Křečka zprávu o činnosti Komory za uplynulé období s perspektivou činnosti do dalších let. V tajných volbách byli zvoleni na tříleté období představitelé vrcholných orgánů ČKAIT – představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu ČKAIT. Nejvýznamnějším hostem byla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová a prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT.
Ing. Pavel Křeček, staronový předseda ČKAITNové představenstvo ČKAIT:
Ing. František Hladík, prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Pavel Křeček, Ing. Radim Loukota, Ing. Martin Mandík,
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Josef Mitrenga, Ing. František Mráz, Ing. Jindřich Pater, Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Robert Špalek, Ing. Pavel Štěpán, Ing. Karel Vaverka, Ing. Svatopluk Zídek.
 
Stavovský soud ČKAIT:
Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Pavel Hořejší, Ing. Petr Chytil, Ing. Miroslav Klos, Ing. Jan Korbel, Ing. Josef Luňáček, Ing. Jiří Markvart, CSc.; Ing. Milan Skyva, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Jaroslav Urban.
 
Dozorčí rada ČKAIT:
Ing. Petr Bureš, prof. Ing. František Hrdlička, CSc.; Ing. Vlastimil Klazar, prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.; Ing. František Kavina, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.; Ing. Ladislav Smola, Ing. Martin Šafařík, Ing. Vlastimil Šmiřák.
 
Nově zvolené představenstvo ČKAIT ze svého středu vybralo Ing. Pavla Křečka, staronového předsedu ČKAIT, který bude řídit profesní organizaci po dobu tří let. Nejvyšším orgánem Komory je Shromáždění delegátů, které přijalo Usnesení Shromáždění delegátů 2014. To bylo schváleno v souladu s řády ČKAIT. Usnesení je uveřejněno na webových stránkách ČKAIT www.ckait.cz.
tisková zpráva, wd