Průmysl a obchod

Českomoravský cement loni zvýšil zisk na 872 miliónů

Společnost Českomoravský cement loni zvýšila zisk o 19 procent na 872 mil. Kč. Vyšší jsou i tržby společnosti, které překročily hranici 2,9 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti založené ve Sbírce listin. Důvodem růstu tržeb je především oživení ekonomiky a s tím související stavební činnost.

Firma profitovala především z růstu inženýrského stavitelství. Jedním z hlavních zdrojů byly zejména veřejné zakázky v dopravní infrastruktuře. „Investice směřovaly do rekonstrukcí dálnic a železničních koridorů. Nutno však říci, že v tomto směru byl rok 2015 opravdu výjimečný a masivní objem veřejných investic již těžko v nejbližší době dosáhne hodnot roku 2015,“ uvedl ve výroční zprávě předseda představenstva společnosti Jan Hrozek. Podle něj se postupně oživuje i pozemní stavitelství, které je financováno především z privátních zdrojů.

Firma díky rostoucí poptávce po cementu financovala několik investic. V Mokré u Brna dokončila rekonstrukci hlavního náhonu rotační pece. Hlavním projektem závodu Radotín bylo dokončení odprášení slinkové pece.

Loni výrobky Českomoravského cementu našly uplatnění zejména při modernizacích dálnice, kde byl její cement použit ve všech profilech vozovky. Na obnově železnic se firma podílela dodávkami cementu na výrobu železničních pražců. Ve výroční zprávě uvedla, že se jí podařilo zastavit pokles cen za cement.

Českomoravský cement patří do mezinárodní skupiny HeidelbergCement. Její součástí v ČR jsou i společnosti Českomoravský beton a Českomoravský štěrk. K produkci cementu využívá firma vápenec ze dvou lomů v Mokré a pražském Radotíně.

Hospodářské výsledky firmy Českomoravský cement, a. s., v miliardách korun:

 Rok

 Zisk

 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb

 2003

0,67

3,13

 2004

0,73

3,27

 2005

0,80

3,45

 2006

0,94

3,67

 2007

1,52

4,09

 2008

1,61

4,61

 2009

1,64

3,67

 2010

1,06

3,08

 2011

0,94

3,24

 2012

0,78

2,78

 2013

0,59

2,68

 2014

0,74

2,77

 2015

0,87

2,91

Zdroj: Výroční zpráva společnosti

zpráva ČTK