Průmysl a obchod

Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod

Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji má od ledna Česká Lípa. Dokončením rekonstrukce českolipské čističky, která přišla na 255 miliónů korun, se završil projekt Čistá Ploučnice, jehož realizací vyřešila Severočeská vodárenská společnost nedostatky v čištění odpadních vod v sedmi městech v regionu.
Rekonstrukci čistírny realizovala liberecká stavební společnosti SYNER, která se vodohospodářskými stavbami začala zabývat již před pěti lety. „Stavba měla složitý harmonogram postupu prací, protože každá ze tří hlavních etap musela zaručit plně funkční provoz, což nebylo vždy jednoduché,“ říká generální ředitel SYNERU Martin Borovička. „Rekonstrukcí získalo Českolipsko moderní mechanicko-biologickou čistírnu s nejlepší dostupnou technologií. Proteče tudy sto litů vody za vteřinu, přičemž průměrná celorepubliková denní spotřeba na jednoho člověka se uvádí 138 litrů,“ doplňuje výkonný ředitel SYNER Robert Špott.
Čistička nyní zpracovává odpadní vody z více než 30 000 domácností a 7500 provozoven nejen přímo z České Lípy, ale i z nedaleké Sosnové, Horní Libchavy, Okřešic a Žizníkova. Zároveň by se zde měly zpracovávat kaly dovážené z čistíren z Nového Boru, Cvikova a Zákup.
Rekonstrukce čističky v České Lípě byla poslední a zároveň největší stavbou celého projektu Čistá Ploučnice. Modernizaci čističky financovala SVS z vlastních zdrojů a doposud čeká na přislíbenou evropskou dotaci ve výši 125 miliónů korun. Problémy s dotacemi v celkové výši asi 650 miliónů korun jsou ale i u jiných čističek z projektu Čistá Ploučnice. V rámci projektu již došlo k rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Stráži pod Ralskem, Zákupech, Žandově, Jablonném v Podještědí, Kamenickém Šenově, Doksech nebo Novém Boru.

tisková zpráva