Průmysl a obchod

CEMEX rozšiřuje síť kamenolomů o Žandov

Skupina CEMEX dokončuje převzetí kamenolomu, který dříve provozovala společnost Polabské štěrkopísky. Jedná se o lom Žandov u České Lípy. Tento krok souvisí se snahou CEMEXU posílit pozici na trhu kameniva v severních Čechách. CEMEX tak zároveň zvyšuje vertikální integraci v České republice, protože část produkce bude dodávat do skupiny.
„Rozšíření sítě kamenolomů souvisí s naší dlouhodobou strategií, stát se lídrem na trhu stavebních materiálů v České republice,“ říká Karel Köszegi, manažer strategického plánování. V současné době CEMEX provozuje dalších 5 lomů a 7 štěrkoven.
Nový lom má certifikaci pro stmelené i nestmelené směsi. Zároveň se na něj vztahují přísné normy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí skupiny. V lomu je navíc možné ukládat odpadní zeminy, hlušiny a kamení.
tisková zpráva