Průmysl a obchod

CEMEX prodloužil partnerství s BirdLife International

Společnost CEMEX obnovila globální smlouvu o partnerství se sdružením na ochranu ptáků a přírody BirdLife International na další tři roky. Společnou vizí je dosáhnout ekologicky udržitelného rozvoje a zachovat biologickou rozmanitost v lomech a jejich okolí. V České republice je BirdLife International reprezentován Českou společností ornitologickou (ČSO), se kterou CEMEX letos posílil spolupráci na dvou konkrétních projektech.

Skupina CEMEX v České a Slovenské republice již v minulosti podpořila některé aktivity ČSO, například budování Ptačího parku Josefovské louky. Nyní ČSO provádí přírodovědný průzkum v místě a okolí štěrkovny CEMEXU v Nákle v Olomouckém kraji. V následujících měsících budou odborníci na životní prostředí sledovat vliv dobývacího prostoru a rekultivovaného území na flóru a faunu štěrkovny. „Biologové nyní zmapují výskyt organizmů v lokalitě naší štěrkovny v Nákle. Budou sledovat ptáky, vodní bezobratlé živočichy, obojživelníky, plazy, vážky, motýly a rostliny. Do konce tohoto roku bychom pak nejen na základě tohoto přírodovědného průzkumu společně zpracovali plán na podporu přírodní rozmanitosti štěrkovny Náklo a představili ho veřejnosti,“ popisuje Tomáš Hubálek, koordinátor CEMEXu pro životní prostředí.

Místa těžby jako útočiště pro ohrožené druhy
Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácná přírodní území a podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi poslání ČSO. Význam společného projektu popisuje ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek: „Opakovaně se přesvědčujeme, že v případě dobrého plánování mohou těžební prostory fungovat jako útočiště pro ohrožené a vzácné živočichy i rostliny. Mnohdy ani sami těžaři si neuvědomují, že tuto funkci mohou plnit nejen vytěžená území po přírodní (netechnické) rekultivaci, ale často i aktivní lomy a pískovny během těžby. Potřeba je jen správně vyhodnotit potenciál takového území – v dnešní chemií přesycené zemědělské krajině se paradoxně právě lomy a pískovny stávají oázami života.“

Instalace betonových ostrůvkůUmělé hnízdiště na vodní hladině

Den Země na štěrkovně Spytihněv
S rekultivací těžebních ploch a obnovou těžební krajiny se může veřejnost seznámit v sobotu 16. května na akci pořádané CEMEXEM ve Zlínském kraji. U příležitosti oslav Dne Země se na rekultivované části štěrkovny Spytihněv již třetím rokem setkají občané a ochránci přírody se zástupci firmy CEMEX. Ekologicky vzdělávací charakter akce je doplněn bohatým kulturním programem.

Ilustrační foto pochází ze šterkoven firmy Českomoravský šterk, a. s.

tisková zpráva