Průmysl a obchod

CEEC Research: Veřejné stavební zakázky v roce 2017

Od ledna do prosince 2017 bylo konkrétním firmám zadáno celkem 27 204 veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 351,1 miliardy korun. Z hlediska počtu jde v meziročním srovnání o téměř dvojnásobný nárůst a zároveň se v obou kritériích jedná o nové tříleté maximum. Oproti předchozímu roku také došlo k růstu cen zadaných zakázek o 8 procentních bodů. Počet i objem vypsaných soutěží naopak zaznamenal desetinový pokles. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci prosince 2017.

V prosinci roku 2017 vyhlásili veřejní investoři 600 výběrových řízení v celkové hodnotě 26,7 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje pětinový (19,8 procenta) nárůst počtu vypsaných soutěží a zároveň jde oproti srovnatelnému období předchozího roku o devadesátiprocentní (87,5 procenta) nárůst objemu investic.

Od ledna do prosince roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 7695 soutěží v souhrnné hodnotě 336,9 miliardy korun, přičemž v meziročním srovnání se jedná v obou sledovaných kritériích o třináctiprocentní pokles (13,0, respektive 13,3 procenta). Největší zakázku minulého roku v hodnotě 28,8 miliardy korun vyhlásilo Ministerstvo dopravy ČR na systém elektronického mýtného. Meziroční vývoj přitom částečně ovlivnila zvýšená aktivita investorů v srpnu a září 2016 před očekávanou změnou zákona o veřejných zakázkách.

Z výše uvedených výběrových řízení bylo ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 45 procent ve vypsané hodnotě 127,5 miliardy korun, což představuje téměř dvě pětiny (38 procent) celkového objemu vypsaných soutěží. Tyto zakázky byly soutěženy za 124,9 miliardy korun, což je přibližně pouze o 2 procenta méně než při oznámení. Při srovnání s předchozím rokem tak došlo k růstu cen zadaných zakázek v průměru o 8 procentních bodů. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 12 procent z oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 168,6 miliardy korun.

V průběhu roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 27 204 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 351,1 miliardy korun. Oproti předchozímu roku jde o bezmála dvojnásobný (93,8 procenta) nárůst počtu ukončených soutěží a zároveň o více než poloviční (53,5 procenta) nárůst jejich objemu. Největší zakázku minulého roku v hodnotě 20 miliard korun na rámcovou dohodu o poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu zadala společnost ČEPRO, a. s. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva