Průmysl a obchod

CEEC Research: V prvních sedmi měsících zadali veřejní investoři o 68,4 procenta stavebních zakázek více než v minulém roce

Od ledna do července letošního roku ukončili a zadali veřejní investoři celkem 3097 zakázek v souhrnné hodnotě 74,1 miliardy korun, což je růst o 68,4 procenta. Finální soutěžená hodnota však v průměru byla o 25 procent menší než původní vypsaný objem výběrových řízení. Naopak vypisování nových výběrových řízení i v druhé polovině roku významně vázne a několik měsíců po sobě představuje měsíční vyhlášený počet i objem stavebních zakázek tříleté minimum. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2017.

V sedmém měsíci letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno 111 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 7,1 miliardy korun. To oproti srovnatelnému období minulého roku představuje znatelný poloviční (48,8 procenta) pokles počtu oznámených soutěží. Dvoupětinový (37,7 procenta) pokles zároveň zaznamenala také hodnota vypsaných stavebních investic. Poněkolikáté za sebou jde v letošním roce o nejnižší vyhlášený počet i objem stavebních tendrů za poslední tři roky (356 zakázek za 23,8 miliardy korun v červenci 2014, 198 zakázek za 10,5 miliard korun v červenci 2015 a 217 zakázek v hodnotě 11,5 miliardy korun v červenci 2016). „Počet i objem připravovaných tendrů na nové zakázky výrazně klesá, což je do jisté míry spojeno i s blížícími se volbami. Řada veřejných investorů se totiž snaží ukončit co nejvíce běžících výběrových řízení a zadat zakázky k realizaci. Vypisování nových výběrových řízení, ze kterých budou zakázky zadány zpravidla nejdříve za 6 měsíců, se odkládá až na příchod nové vlády,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Od ledna do července 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1071 soutěží v hodnotě 59 miliard korun a v meziročním srovnání se jedná o bezmála poloviční (46,7 procenta) pokles počtu a pětinový (19,8 procenta) pokles objemu vypsaných výběrových řízení.

Z výše uvedených výběrových řízení byla již třetina (33 procent) ukončena a zadána konkrétním stavebním firmám, což představuje čtvrtinu (23 procent) z celkového objemu ve vypsané hodnotě 13,5 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 10,3 miliardy korun, tedy přibližně o čtvrtinu (24 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení výběrového řízení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 41,7 miliardy korun.

Konkrétním dodavatelům bylo v uplynulých sedmi měsících roku 2017 zadáno celkem 3097 stavebních zakázek v souhrnné hodnotě 74,1 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje v meziročním srovnání čtvrtinový (28,3 procenta), respektive dvoutřetinový (68,4 procenta) nárůst. Je nutné však brát v úvahu, že toto meziroční srovnání je ovlivněno nízkou srovnávací základnou minulého roku, která pro objem zakázek činila 44 miliard korun (leden – červenec), na rozdíl například od stejného období roku 2015, kdy hodnota ukončených soutěží dosáhla 71,2 miliardy korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva