Průmysl a obchod

CEEC Research: Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2016

Stavebnictví čeká v letošním i příštím roce další růst, tentokrát ale velmi mírný. Menší objem práce letos očekávají ředitelé stavebních společností zabývajících se inženýrskými stavbami. Firmám by měly stoupnout také tržby, přičemž vyšší výnosy v roce 2016 očekávají malé a středních společnosti a firmy pozemního stavitelství. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2016Mírný růst stavebního sektoru předkládají v letošním roce dvě třetiny (66 procent) ředitelů stavebních společností, přičemž výkon by se měl v průměru zvýšit o 1,0 procenta. Rozdíly v odpovědích se však objevují v závislosti na zaměření a velikosti firmy. Optimističtí jsou v tomto ohledu představitelé středních a malých společností (růst 1,3 procenta) a zástupci firem, které se zabývají převážně pozemními stavbami (růst 1,7 procenta). Ředitelé velkých stavebních společností neočekávají, že by státní investorské organizace zadaly k realizaci větší množství velkých zakázek, a proto předpovídají stagnaci sektoru (růst 0,2 procenta). Nedostatek velkých staveb, který bude pravděpodobně způsoben novelou zákona EIA, povede v oblasti inženýrského stavitelství k poklesu stavební produkce o 0,9 procenta.

Společně s pozitivním vývojem objemu zakázek mírně porostou také tržby stavebních firem, a to v průměru o 1,6 procenta. I v tomto případě se odpovědi liší napříč sektorem. Zatímco malé a střední firmy a pozemní společnosti si polepší o 2,2, resp. ve 3,2 procenta, ředitelé velkých společností a firem zabývajících se inženýrskými stavbami predikují propad výnosů o 0,2, resp. 2,5 procenta.

Mírný růst stavebnictví bude podle ředitelů stavebních společností pokračovat i v příštím roce, a to v průměru o 1,5 procenta. V roce 2017 pak s dalším navýšením tržeb v průměru o 2,3 procenta počítá sedm z deseti zástupců stavebních společností.

Výrobní kapacity stavebních společností jsou v současnosti zaplněny z více než čtyř pětin (85 procent), přičemž firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na dalších 7 měsíců. Pro bezmála třetinu stavebních společností (30 procent) tento stav představuje v meziročním srovnání navýšení počtu nasmlouvaných zakázek, zatímco jejich pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku hlásí čtvrtina (25 procent) firem. Největší rezervy kapacit mají inženýrské společnosti, které jsou naplněné z 81 procent.

Obavy z nedostatku kapacit za dané situace potvrdila třetina (34 procent) společností. Na nedostatek lidí si stěžovaly především malé a střední společnosti a firmy zabývající se pozemními stavbami.

Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2016 najdete k volnému stažení zde.

tisková zpráva, wd