Průmysl a obchod

BB Centrum slaví 20 let existence

Skupina Passerinvest, developerská a investiční společnost, si letos připomíná 25 let od svého založení. Společnost založil Radim Passer a působí na českém trhu od přelomu let 1991 a 1992. Profilovala se především rezidenčními projekty na pražských Vinohradech. Vize jejího zakladatele však brzy přesáhly oblast rezidenčních projektů a zaměřily se na celkovou přestavbu a rekultivaci území pražské Michle. Zde vzniká již dvacet let plnohodnotný multifunkční komplex – areál BB Centrum.

Jeho název vznikl v roce 1993 z místopisných názvů ulice Baarova a projektu Brumlovka. BB Centrum se stalo jakousi malou městskou částí uvnitř Prahy, která nabízí lidem kvalitní pracovní prostředí, pestrou občanskou vybavenost, pohodlné bydlení, křesťanské vzdělávání a příjemné prostory pro duchovní i fyzický rozvoj a relaxaci. V současné době tvoří BB Centrum 17 dokončených budov – 12 administrativních, dva rezidenční projekty (Rezidenční park Baarova a Residence BB Centrum), základní škola a mateřská škola, Společenské centrum a multifunkční budova Brumlovka. Relaxační část tvoří v severní části BB Centra Baarův park. Na ploše jednoho hektaru je zde vybudována zóna s travnatými plochami, vodními prvky a lavičkami, nachází se zde hřiště na pétanque a řada dalších netradičních atrakcí. V roce 2015 byla dokončena I. etapa druhého parku, parku Brumlovka, která se rozkládá na ploše 6500 m². Z celého projektu je nyní realizováno téměř 255 000 m² a proinvestováno cca 15 mld. Kč.

BB Centrum – plánek

Z plánované konečné podoby BB Centra jsou k dnešnímu dni dokončeny administrativní budovy A, B, C, D, E, G, Office Park (BB C Villas), Filadelfie a budovy Alpha, Beta, Gamma a na podzim 2015 byla dokončena dosud největší budova – Delta. Tyto budovy splňují náročné požadavky klientů na prvotřídní, prakticky řešené, a přitom komfortní kancelářské prostory nejvyšší kvality a technické i technologické úrovně. Budovy jsou certifikovány podle BREEAM.

V rámci strategie dlouhodobého vlastnictví a správy budov skupina v posledních letech zpětně odkupuje dříve prodané budovy a ty následně revitalizuje. Dalším projektem v tomto roce bude vytvoření centrálního náměstí před budovou Brumlovka včetně nového přechodu přes hlavní komunikaci (Vyskočilova ul.), plánuje se výstavba apart hotelu a nájemních bytů s retailovými prostory, výstavba tří administrativních budov včetně dalších retailových ploch, dále se připravují tři rezidenční projekty včetně rozšíření Rezidenčního parku Baarova II a výstavbu Muzea Bible.

„Nedílnou součástí strategie urbanistického developera je dlouhodobě udržitelný přístup k celému území. Kultivace a rozvoj veřejného prostoru je směr, kterým se chceme a budeme ubírat. BB Centrum je místem, které slouží všem lidem bez ohledu na to, zda zde pracují, bydlí nebo jej navštěvují,“ upřesňuje Radim Passer, zakladatel, generální ředitel a předseda představenstva Passerinvest Group, a. s.

tisková zpráva, wd