Průmysl a obchod

Asociace výrobců minerální izolace: Výnosy z emisních povolenek musí jít za domácnostmi

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) se zasazuje o to, aby vláda investovala výnosy z emisních povolenek po roce 2013 do úspor energie v budovách. Tato opatření zlepšují kvalitu životního prostředí, snižují závislost země na fosilních palivech, ale hlavně vytváří pracovní místa a v době krize pomáhají rozhýbat ekonomiku.
AVMI dlouhodobě podporuje pokračování státní podpory pro energetické úspory v budovách, které dnes spotřebovávají 40 % veškeré energie. Ať už by se jednalo o pokračování Zelené úsporám nebo jiného stávajícího podpůrného programu či o vznik zcela nového dotačního programu, jako např. Program energetické nezávislosti podle Hnutí Duha, podpora úspor by měla být integrální součástí státní energetické politiky. ČR má stále o polovinu větší spotřebu energie na jednotku HDP než je průměr EU27, a stát by proto měl podpořit programy vedoucí ke snížení závislosti obcí, měst a krajů, ale také českých domácností.
„Za nejefektivnější opatření považujeme celkovou renovaci budov, která je bezpochyby vždy spjata s kvalitním zateplením obálky budovy. Zateplení budov provádí obvykle malé a střední české firmy v regionech, které tak v době krize pomáhají udržet stavebnictví a zaměstnanost na stabilní úrovni,“ říká Libor Urbášek, předseda Asociace výrobců minerální izolace a dodává: „Samozřejmě je třeba vést diskusi o konkrétním nastavení podpory, ale vláda by měla nejprve jasně říci, že je podpora úspor energie prioritou.“
Místopředseda AVMI Ondřej Šrámek doplňuje: „Výnosy z povolenek by měly jít za domácnostmi. Dodavatelé nejrůznějších úsporných opatření (včetně členů AVMI) se pak o ně musí utkat v tvrdém konkurenčním boji. To je nejefektivnější a hlavně transparentní způsob. Rozhodně by se neměly povolenky rozdávat zadarmo, jak se bohužel občas děje. Tím se navíc o výnosy přichází.“
tisková zpráva AVMI