Projekty

Začíná stavba nového pavilonu nemocnice v Mladé Boleslavi

Nový pavilon Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi by měl být uveden do provozu v říjnu 2012. Nemocnice po dokončení nabídne moderní prostory ambulance, gastroenterologie a 211 nových lůžek.
Stavba této devítipodlažní budovy, která si vyžádá celkové náklady ve výši 450 miliónů korun. Investorem je společnost Neocity Group. Výběrové řízení, které bylo dvoukolové, pro nemocnici zajistila firma ML Complet. V druhém kole, do kterého postoupilo pět uchazečů, byla jediným kritériem cena.
Nemocnice z vlastních prostředků na stavbu nového pavilonu zaplatí 100 miliónů korun. Dalších cca 350 miliónů korun bude po příštích osm let investorovi splácet Středočeský kraj.
Nová budova bude navazovat na pavilon, kde je dnes umístěno oční oddělení a neurologie a zároveň na nejstarší nemocniční objekt, kde je lůžková rehabilitace a část interny. Právě ta by se v budoucnu měla do nových prostor přestěhovat. V současné době je totiž interna rozmístěna po celém areálu nemocnice, což je nevyhovující. Do budoucna by tedy veškeré interní ambulance kromě dialýzy měly být soustředěny v přízemí nové budovy tak, aby pacient mohl veškerá potřebná vyšetření absolvovat pod jednou střechou. V dalším patře by měla být gastroenterologie. Ve vyšších patrech budou umístěny veškeré interní lůžkové stanice a společná jednotka intenzivní péče. V horním patře bude také velká zasedací místnost, která v tuto chvíli v nemocnici chybí. Pod pavilonem je plánováno parkoviště s kapacitou 130 míst.
Architektem je společnost DOMY, hlavními architekty jsou Michal Juha a Jan Topinka. Budova nového pavilonu B oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi vyroste na ploše téměř 1300 m2. Celková podlahová plocha projektu bude činit více než 9000 m2.
Neocity Group také zajistí stavební úpravy očního oddělení nemocnice, a to zejména prodloužení schodiště, výměnu čtyř stávajících výtahů a novou nástavbu objektu. V současnosti v areálu probíhají přípravné práce pro samotnou stavební činnost a úpravy dopravních komunikací, aby nebyl v budoucnosti jakkoliv ohrožen provoz nemocnice.
Stavebním dodavatelem je společnost Chládek a Tintěra.
mi