Projekty

Začíná modernizace železnice Tábor–Sudoměřice za 1,5 mld. Kč

V pátek začne modernizace železniční trati Tábor–Sudoměřice u Tábora, bude stát 1,5 miliardy korun. Na zhruba jedenáctikilometrovém úseku se mimo jiné vybuduje druhá kolej, bude zrekonstruováno a nově postaveno 13 železničních a silničních mostů a tunel, revitalizuje se železniční stanice Chotoviny a bude vybudována zastávka Sudoměřice u Tábora, řekl ČTK mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.
Stavba je součástí modernizace čtvrtého železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic a Horního Dvořiště. Bude trvat 37 měsíců, tedy do 15. dubna 2016. Výluky na trati čekají cestující od května, do té doby budou probíhat přípravné práce. Mezi první kroky bude patřit zakládání druhé traťové koleje ve směru od Tábora.
Zadavateli zakázky (SŽDC) se podle Věstníku veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj podařilo ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo devět uchazečů, snížit předpokládanou cenu zakázky z 2,424 miliardy korun bez DPH na 1,437 miliardy korun. Vítězem se stala akciová společnost OHL ŽS Brno. Důvodem tak vysokého snížení ceny je podle Ptačinského změna situace na trhu. „V době, kdy se dělaly projektové odhady, měly firmy dostatek práce a ceny byly uměle vyšroubované, dnes jdou s cenami dolů,“ vysvětlil.
Trať bude zkrácena o necelého půl kilometru kvůli nevyhovujícím parametrům. Členitost terénu na nové přeložce bude překonána novou železniční estakádou a železničním tunelem v délce 430 metrů. Křižování koridoru s dálnicí D3 bude u Chotovin zajištěno dvojkolejným ocelovým mostem. Délka jeho nosné konstrukce bude přes sto metrů. Mělké údolí u obcí Moraveč a Rzavá přemostí nová estakáda.
Železniční stanice Chotoviny projde výraznou změnou. Nástup a výstup cestujících ulehčí nové ostrovní a vnější nástupiště. Přístup na něj zajistí bezbariérové chodníky, podchod a výtah. Čekání zpříjemní nové přístřešky a nový informační systém. Železniční stanice Sudoměřice u Tábora bude zrušena a v jejím místě vznikne železniční zastávka se dvěma vnějšími nástupišti.
Železniční stanice i traťové úseky budou opatřeny moderním zabezpečovacím zařízením s elektronickými stavědly eliminujícími možnost lidského omylu. Trakční vedení elektrifikované trati bude v celém úseku rekonstruováno.
Traťový úsek Tábor–Sudoměřice u Tábora je součástí evropského tranzitního železničního koridoru, který směřuje z Prahy přes Benešov a Tábor do Českých Budějovic a Horního Dvořiště, z evropského hlediska zajišťuje spojení severu Evropy s Rakouskem a jaderskými přístavy na jihu. Práce na IV. koridoru začaly v roce 2005, skončí v roce 2016. Hradí je Státní fond dopravní infrastruktury a fondy EU. Vlaky by po modernizované trati mohly jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině.

zpráva ČTK