Projekty, Průmysl a obchod

Vzorový e4 dům vstupuje do další etapy

Výstavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům úspěšně dosáhla důležitého milníku. Hrubá stavba tohoto rodinného domu s celokeramickou obálkou z materiálů značek Porotherm a Tondach byla dokončena. Odborná veřejnost i zájemci o stavbu e4 domu se mohli prostřednictvím workshopu přímo na stavbě seznámit dne 23. 10. s průběhem výstavby, technologickými postupy, materiály i partnery.

Realizace vzorového keramického domu e4 odstartovala v dubnu 2019 na pozemku soukromého investora v Újezdu u Průhonic. Je prvním projektem programu e4 v České republice. Pro rodinu Ing. Karla Vlčka je realizován stavební firmou Harmony SZ, a. s. Název konceptu je složen z prvních písmen čtyř stavebních kamenů – kategorií, ze kterých je poskládán: ekonomické výhodnosti, energetické efektivnosti, ekologie a estetiky. Každá z nich je koncipována tak, aby dokázala splnit nároky současné legislativy i požadavky vznikající v této oblasti od 1. 1. 2020. Koncept je zároveň připraven tak, aby byl schopen uspokojit i požadavky z hlediska delšího časového úseku budoucích generací.

„Jedinečnost výstavby e4 domů je v České republice zaštiťována Programem e4. Jedná se o soubor funkčních doporučení, řešení a služeb včetně stavební divize 26 profesionálních stavebních firem. Celý tento soubor lze kreativně a dle potřeb každého stavitele individuálně využít ať již požadavkem na spolupráci na projektu, aplikací na projekt vlastní, využitím vlastní stavební firmy či firmy z Programu e4 a kombinaci jednotlivých služeb. Koncept e4 tedy není návodem pro stavbu typového domu, ale souborem odzkoušených řešení zaručujících maximální efektivitu v každém z e-pilířů,“ upřesňuje Ing. Uskokovič. Rozhodující slovo na této etapě hrubé stavby tedy mají použité stavební materiály a stavební technologie. Jejich volba ovlivní výsledný efekt všech e4 pilířů a vlastnosti finálního e4 domu.

Návštěvníků byli k dispozici stavební odborníci všech značek, které se staly partnery vzorového e4 domu. Zde Jan Huber přednáší o konstrukčních detailech.

K dispozici jim byli stavební odborníci značek, které se staly partnery vzorového e4 domu. Společnost Baumit připravila přehledné vysvětlení pravidel pro využití venkovních omítek. Mezi témata týkajících se zdicích materiálů patřily optimální konstrukční řešení systému Porotherm a řešení konstrukčních detailů programu We4d. Společnost Vekra seznámila přítomné s tím, co je důležité při výběru oken. Jak vybrat správnou střešní krytinu a přínosy moderní střešní izolace Tondach iRoof se pak stalo tématem pro produktového manažera značky Tondach.

HRUBÁ STAVBA PRVNÍHO VZOROVÉHO DOMU e4
Materiály určují – téměř nula
Obvodové zdivo vzorového e4 domu, které vyhovuje současným nárokům, ale i požadavkům na tepelněizolační vlastnosti budov od 1. 1. 2020, kdy bude možné stavět budovy minimálně jako nZEB (budovy s téměř nulovou spotřebou energie), je řešeno jako jednovrstvá konstrukce bez dodatečného vnějšího zateplení. Dům splňuje podmínku maximální hodnoty součinitele prostupu tepla pro vnější stěny: max. 0,19 W/(m².K), což odpovídá produktům Porotherm z kategorií Energy+ a Comfort. Obálka domu je navržena dle požadavků na nZEB, kdy průměrný součinitel prostupu tepla musí odpovídat referenční budově vynásobené redukčním činitelem ƒR = 0,7. Splňuje tak požadavek na snížení neobnovitelné primární energie e4 domu dle požadavků na nZEB, což je Δep,R = 25 %. Použity byly cihelné bloky Porotherm T Profi pro jednovrstvé zdivo, které jsou extrémně energeticky úsporné a zabraňují častým výkyvům teplot i bez dodatečné tepelné izolace fasády. Výrazně snižují spotřebu energie na vytápění nebo chlazení. Cihly Porotherm T Profi jsou vhodné pro nZEBY a dokonce i energeticky nezávislé domy. Zdilo se na maltu pro tenké spáry Porotherm TM.

Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností stěn byly použity venkovní tepelně izolační jádrové omítky Baumit Thermo plus vylehčené speciálními plnivy z polystyrenu nebo perlitu. Této vrstvě předchází přednástřik neboli špric. Používá se při přípravě podkladu pod minerální omítky jako kontaktní můstek. Zabezpečuje dobrou přilnavost minerálních omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu. Následně se jádrová omítka nanáší ve dvou krocích po 1,5 cm tedy do konečné tloušťky 3 cm. Jádro musí patřičnou dobu vyschnout. Proces vysychání bude probíhat celé zimní období. Následovat bude realizace venkovní fasády.

Komfortní ticho
Pro vnitřní zdění byly použity akustické cihly Porotherm 25 AKU, které mají díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému děrování a zazubení výborné akustické a tepelněakumulační vlastnosti. Jejich účelem je co nejvíce zabránit šíření zvuku uvnitř domu, ale i zvuku přenášeného z exteriéru. Dodejme, že pravidla výstavby e4 domu jsou postavena na povinném i doporučeném sortimentu, který zahrnuje i akustické cihly pro „klidný domov“.

Překlady
Překlady stavebních otvorů jsou stavebně velmi důležitým a náročným prvkem. Nad okny ve vnější stěně byly u vzorového domu e4 uloženy překlady Porotherm Vario UNI vymezující prostor pro uložení schránek na rolety nebo žaluzie. Konstrukce těchto překladů je nosná, protože jsou spřaženy s věncem. Další typ použitého překladu je Porotherm KP 7 pro vnitřní otvory dveří. Překlady mají plně nosnou funkci, tloušťka je 7 cm a podle šířky stěny se kombinuje jejich počet, tzn. na tloušťku stěny 24 cm jsou použity tři překlady. Stropní konstrukce Porotherm se skládá z keramických příhradových nosníků POT a cihelných vložek MIAKO. Po rozložení nosníků dle kladečského plánu se do prostoru mezi nosníky položily vložky MIAKO. Dalším krokem bylo vyvázání výztuže dle statického výkresu, položení kari sítí a následné zabetonování betonem C 25/30.

Hrubá stavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům byla dokončenaHrubá stavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům byla dokončenaHrubá stavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům byla dokončena

Hrubá stavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům byla dokončenaHrubá stavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům byla dokončenaHrubá stavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům byla dokončena

Trvanlivá krása a špičková kvalita
Bez kvalitní střechy nemůže splnit dům nároky kladené na moderní výstavbu. Proto byla u e4 domu zvolena nejenom kvalitní pálená taška Tondach Figaro 11, ale také nadkrokevní izolace Tondach iRoof. Volba izolantu a technologie aplikace jsou totiž pro životnost střechy určující. Na krokve byla položena nadkrokevní izolace Tondach iRoof tloušťky 120 mm. Izolant patří v současné době mezi nejkvalitnější a nejvýkonnější. Desky jsou z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) a tvoří difúzně otevřený systém. Výhodou oproti klasickým izolantům je mj. nižší tloušťka desky při zachování stejného tepelně izolačního výkonu. Při aplikaci PIR izolací nevznikají tepelné mosty. Další výhodou je tvrdost desek umožňující snazší pohyb po střešním plášti a rychlost pokládky celého systému. Do připraveného laťování se kladly střešní tašky Tondach Figaro 11 opatřené povrchovou úpravou engoba. Taška Figaro však vyniká zejména svým plochým designem, který sluší zejména moderním a trendovým domům. Pálená střešní krytina Tondach má velmi dlouhou životnost, je stálobarevná a nevybledne a odolá i velmi nepříznivým povětrnostním vlivům.

K tepelnému doizolování střešního pláště vnitřní izolací, která se instalovala mezi krokve, byla použita skelná vata Unirol Profi v pásech o tloušťce 200 mm od partnera projektu firmy Isover. Minerální izolace je zároveň i výbornou zvukovou izolací, která zajistí dostatečnou ochranu před hlukem z ulice. V místech realizovaného zateplovacího izolantu se prováděla parotěsná zábrana parotěsnou folií a speciální lepicí páskou na spojení jednotlivých dílů folie a oblepení detailů například kolem kleštin. Fólie slouží k tomu, aby páry uvolňující se z interiéru při běžném užívání domu neprostupovaly do tepelné izolace mezi krokvemi a tím jí neznehodnocovaly.

Okna a dveře na klíč
Kompletní dodávku oken, vchodových dveří a stínicí techniky zajistila pro vzorový e4 dům značka VEKRA. Předností VEKRA řešení je fakt, že veškeré prvky společně výborně vypadají i fungují. Konkrétně jsou v e4 domě instalována hliníková okna a vstupní portál VEKRA Futura Exclusive kombinovaný se zdvižně posuvnými systémy také v hliníkovém provedení. Vše v trendové barvě antracit RAL7016. Okna jsou doplněna venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním, které velmi účinně chrání interiér domu před přehříváním v létě. Vchodové dveře jsou ovládány motorickým zámkem. V rámci montáže oken i dveří byl kladen zvláštní důraz zejména na správné ošetření prostoru připojovací spáry – tedy prostoru mezi rámem okna a okolní stavební konstrukcí. Postup jejího vyplnění a ošetření je obecně řešen v ČSN 74 6077. Skladba těsnění spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci okenních výplní, tedy jasnou prevenci vzniku nežádoucích tepelných mostů.

Romantika s praktickým dopadem
Romantiku bezesporu zajistí budoucí krb a ten potřebuje komín. V případě vzorového domu e4 byla zvolena velmi zajímavá varianta. V tomto případě je konstrukce komínu řešena jednoduše. Od firmy Schiedel, jejíž komínové systémy jsou nejprodávanější v Evropě, se na stavbě zhotovuje novinka Kingfire. Modulový komín Schiedel Kingfire Parat je komínový systém, který má do paty integrovanou krbovou vložku. Vznikla tak otopná soustava, která je po technické i vizuální stránce dokonale sladěná. Jde o spalinovou cestu i topný spotřebič v jednom.

Vnitřní instalace
S instalacemi odpadů, vestavěnými toaletami, přívody teplé a studené vody je spjato velké množství předpisů a požadavků tak, aby objekt splňoval konstrukční, provozní, hygienická a bezpečnostní kritéria. Rozvody jsou nejcitlivějším a nejzranitelnějším místem obydlí, proto je vnitřní vodovodní potrubí stavebně vedeno místy chráněnými před mrazem, rozváděná studená voda zase nesmí přijímat tepelné zisky a u teplé vody by naopak nemělo docházet k tepelným ztrátám. Realizace je náročná na řemeslnou zručnost, dodržování norem i volbu jednotlivých materiálů. Pro instalace na stavbě byly použity materiály firmy Pipelife, nabízející široký sortiment a špičkové instalační systémy.

Příjemné klima
Firma Wafe, která je specialistou na výrobu rekuperačních jednotek, dokáže připravit systém přesně na míru konkrétnímu domu, což je i případ vzorového e4 domu. Do jeho hrubé stavby byly částečně instalovány rozvody potrubí. Zbytek systému bude instalován v pozdějších etapách stavby.

Bezpečnost a spolehlivost
Nedílnou součástí hrubé stavby e4domu je kotvicí technika, tj. chemické kotvy, hmoždinky, vruty, chemické malty apod., které na stavbu dodává značka Fischer International.

tisková zpráva, wd
foto Antonín Gottwald