Projekty

Vodárny Jičín opraví za 97 miliónů korun úpravnu vody pro Hořice

Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) Jičín rekonstruuje za 97 miliónů korun úpravnu vody v Březovicích, která zásobuje vodou zhruba polovinu devítitisícových Hořic. Přibližně dvě třetiny nákladů by měla zaplatit dotace z fondů Evropské unie. 

Stávající zařízení úpravny slouží od 60. let minulého století. Rekonstrukci provede za provozu společnost VCES, která si v těchto dnech přebírá staveniště. ČTK o tom dnes informoval ředitel vodáren Richard Smutný.
Úpravna vody v Březovicích, které leží asi dva kilometry od Hořic, by se v budoucnu mohla stát hlavním zdrojem pro celé Hořicko. V Březovicích jsou čtyři 65 metrů hluboké vrty, z nichž se nyní využívají dva. „Hlavním důvodem rekonstrukce je plné využití vrtů a zefektivnění získávání a následné úpravy vody,“ uvedl Smutný. Denně stávající linka upraví téměř 1000 metrů krychlových vody. Druhou úpravnu mají vodárny v Hořicích ve čtvrti Libonice.
Rekonstrukce by měla trvat do konce srpna 2015, další tři měsíce bude úpravna postupně najíždět do provozu. Stavbaři například zbourají stávající objekt chlorovny a postaví novou nádrž pro 500 metrů krychlových vody, takže se stávající nádrží bude mít úpravna k dispozici až 900 metrů krychlových vody k okamžité dodávce. Březovická voda je více železitá, takže před dodáním vyžaduje úpravu. Modernizovaná technologie by měla jakost vody zlepšit.
Jičínské vodárny v okrese zásobují vodou zhruba 60 000 lidí a jejich akcionáři jsou obce v čele s Jičínem, Hořicemi a Novou Pakou. Loni společnost při tržbách 182 miliónů korun vykázala ztrátu osm miliónů korun, letos chce vykázat zisk. Cenu vody firma letos nezdražovala a nechala loňských 78,95 koruny za metr krychlový dodané a odvedené vody. Dosud největší investicí vodáren v historii byla v letech 2008 až 2009 výstavba kanalizací a čistíren Čistá Cidlina za 650 miliónů korun.
zpráva ČTK