Projekty

Ve Vsetíně a okolních obcích vznikne 72 km kanalizace

Ve Vsetíně a šesti okolních obcích bude v rámci projektu Čistá řeka Bečva II vybudováno 72 kilometrů kanalizace. Poslední, třetí část projektu, bude zahájena na začátku března v Liptále na Vsetínsku.
ČTK to sdělila vedoucí kanceláře Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Eva Rafajová. Již dříve byly zahájeny dvě části projektu v okolí Valašského Meziříčí a Velkých Karlovic.
Čistá řeka Bečva II zajistí odkanalizování 18 měst a obcí v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Bude vybudováno téměř 177 kilometrů nové kanalizace a dvě čističky odpadních vod. Projekt za 1,2 miliardy korun bez DPH pokryjí z 69 procent evropské dotace, státní dotace činí čtyři procenta.
Část A se týká Vsetína a okolních obcí Lhota u Vsetína, Liptál, Ústí, Valašská Polanka, Leskovec a Lužná, které se napojí na stokovou síť a čistírnu odpadních vod. Počítá se také s nutnými přeložkami ostatních inženýrských sítí, úpravami komunikací či koryt a břehů vodních toků. Tato část projektu si vyžádá přes 481 miliónů korun bez DPH. K nejnákladnějším úsekům bude patřit stavba kanalizace v Liptále, kde vznikne 14,5 kilometru kanalizace za asi 98 miliónů korun bez DPH.
V první etapě projektu Čistá řeka Bečva vzniklo 146 kilometrů nové kanalizace, 17 čerpacích stanic a sedm dešťových zdrží. Stavbaři vybudovali dvě čistírny odpadních vod a šest čistíren opravili. Projekt si vyžádal 1,1 miliardy korun. Většina peněz byla dotace z EU, obce a města ale musely využít i úvěrů.
zpráva ČTK