Projekty

V Žehuni začínají opravy kostela sv. Gotharda

V Žehuni na Kolínsku se v příštích týdnech začne opravovat památkově chráněný kostel svatého Gotharda, který je v havarijním stavu. Opravy celého kostela si vyžádají zhruba 11 milionů korun.

Letos řemeslníci udějají první etapu prací – opraví hlavní nosný trám, kvůli kterému hrozí zborcení kostela. ČTK to řekl starosta Karel Horák. V příštím roce se kostel bude odvodňovat.

Původní románský kostel svatého Gotharda byl vysvěcen v roce 1137. V 18. století byl zbourán a začal se stavět pozdně barokní chrám. Celý areál včetně kostnice, ohradní zdi a pilířové brány, je od roku 1958 zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Havarijní stav památek už delší dobu zneklidňuje tamní aktivisty, kteří se je snažili svépomocí opravovat a vyhlašovali sbírky. Letos se podařilo na opravy získat dotaci od ministerstva kultury 600 000 korun. Obec, aktivisté a církev přidali dalších 200 000 korun. „Dotace je dlouhodobější, to znamená že i příští rok, pokud církev nebo obec požádá, tak by to mělo být reálné zopakovat. Každý rok bychom na to měli nějakou částku získávat,“ řekl Horák.

V dalších fázích se bude kostel odvodňovat, opraví se praskliny, interiér, okapy a střecha kostela. „Jsem přesvědčen o tom, že se to postupně podaří opravit celé. I obec má zájem to dotáhnout,“ uvedl starosta.

Ve špatném stavu je také kostnice, oprav by se měla dočkat příští rok. „Myslím, že během příštího roku bychom měli být schopni opravu kostnice zvládnout, ať už z dotace nebo bez ní,“ doplnil starosta. Barokní kostnice původně sloužila pro pietní uložení kostí z hrobů starého hřbitova a jako márnice. Drobný objekt je postaven na půdorysu čtverce, v interiéru jsou lidské kosti uspořádané do písmene U. Přes střechu ale dovnitř zatéká a celá památka se postupem času stále více znehodnocuje.

zpráva ČTK

Více o kostele sv. Gotharda zde a o kostnici zde, fotogalefie na webu obce Žehuň zde.