Projekty

V Plzni začala modernizace železničního uzlu za 942 miliónů korun

V Plzni začala modernizace železničního uzlu na hlavním nádraží, která si do března 2013 vyžádá téměř miliardu korun. Jde o další stavbu III. tranzitního železničního koridoru z Prahy do Chebu, na němž už je hotový úsek z Plzně – Jižního předměstí do Chebu.
ČTK to řekl Pavel Halla, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), investora stavby financované z 85 procent z EU.
Železniční průjezd Plzní za 942 miliónů rozšíří kolejiště při výjezdu ze stanice na dvě dvojkolejné tratě, na koridorovou do Chebu a na trať s projektovanou traťovou rychlostí 200 km/hod. směrem do Domažlic a za hranice. Významnou stavbou bude i nový most přes Radbuzu a Prokopovu ulici, rekonstrukce zastávky Jižní předměstí a podchody z nádraží. Na přidání jedné koleje a prodloužení podchodů na obě strany do města a k zastávkám MHD se v Plzni čekalo 20 let. Z hlavní budovy se cestující dostanou na jedné straně do Šumavské ulice, na druhé straně do Železniční.
Město čeká největší rekonstrukce železnice za poslední desítky let. Vymění se více než sedm kilometrů kolejí, vznikne osm nových mostů, dva se zdemolují, SŽDC nechá postavit 2000 m2 protihlukových stěn, 1400 metrů nových nástupišť a podchody. Cestující čekají výluky v Plzni i na výjezdech na Klatovy, Domažlice, Cheb i Prahu. České dráhy je chtějí minimalizovat. Do března 2012 jsou v plánu přípravné práce.
„Stavba řeší problematiku západní části uzlu od západního zhlaví (rozvětvení traťové koleje) stanice Plzeň – hlavní nádraží po západní zhlaví stanice Jižní předměstí včetně přemostění řeky Radbuzy, Prokopovy ulice, Vejprnického potoka a Vejprnické ulice," uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla.
„Stavba je průlomová zejména výrazným snížením ceny, která vzešla z veřejné soutěže. Oproti původním předpokladům je úspora přibližně 600 miliónů korun," uvedl Pavel Habarta, pověřený šéf SŽDC. Dodavatelská Skanska našla úspory hlavně v technologii nového mostu přes Radbuzu.
Třetí železniční koridor má spojit Německo přes Plzeň, Prahu, Olomouc a Ostravu se Slovenskem. Stavba měla být dokončená do roku 2016, ale nyní ministerstvo dopravy předpokládá ukončení posledního úseku v roce 2018. Kromě průjezdu Plzní zbývá dostavět úseky z Berouna do Zbiroha, ze Zbiroha do Rokycan, z Prahy do Berouna a z Rokycan do Plzně. Prý kvůli vlažnému přístupu německé strany se část mezi Chebem a hranicí zatím připravuje jako neelektrifikovaná. Modernizace III. koridoru se se souhlasem vlády celkově prodražila z původních 56,5 miliardy na 75,5 miliardy Kč.
zpráva ČTK