Projekty

Uherský Brod postaví dopravní terminál za 140 miliónů korun

Uherský Brod postaví dopravní terminál, jehož cílem je integrace veřejné dopravy ve městě u nynější železniční stanice. Náklady na jeho vybudování činí včetně DPH téměř 140 miliónů korun, přes 109 miliónů ale uhradí dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené EU.
Termín zahájení prací se předpokládá na začátku roku 2013, řekl dnes novinářům starosta Patrik Kunčar (KDU-ČSL).
Po dokončení terminálu bude u vlakového nádraží integrována železniční a autobusová doprava na společném nástupišti s kapacitou 12 stání pro autobusy a jedním pro vlakovou dopravu. Nástupiště budou bezbariérově propojena se stávajícími železničními perony. Před odbavovací budovou pak vznikne klidová zóna pro cestující. Projekt zahrnuje také vybudování dostatečného počtu parkovacích míst, aby měli například cestující z okolních obcí kam odstavit svá vozidla a dále mohli pokračovat vlakem.
Součástí projektu je také modernizace stávající odbavovací budovy Českých drah, kde budou zajištěny služby pro cestující včetně informačního servisu. Na nákladech se částkou 38,2 miliónu korun podílí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je partnerem projektu. Celkem 101,6 miliónu připadá na město. Ze zmíněné dotace radnice obdrží 82,2 miliónu a SŽDC 27,1 miliónu Kč. Městskou kasu tak bude vybudování terminálu stát 19,4 miliónu korun. Dalších více než 11 miliónů korun investují do opravy své budovy České dráhy.
Uherský Brod připravuje výstavbu dopravního terminálu od roku 2007, kdy vznikly první architektonické studie, které se zabývaly budoucí podobou prostoru u vlakového nádraží. V letech 2009 a 2010 pak město jako první etapu budoucího terminálu vybudovalo most s přístupovou lávkou pro pěší za zhruba 45 miliónů korun. Zahájení přípravných prací na výběrová řízení na jeho druhou etapu radnice plánuje na květen. Terminál by měl být hotov v září 2014.
zpráva ČTK