Projekty

SŽDC zkoumá tři varianty trati Praha–Beroun, počítají s tunelem

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) posuzuje tři varianty nového železničního spojení z Prahy do Berouna. Všechny počítají s tunelem na části trati. Státní organizace to oznámila v rámci konference na téma tunelového železničního propojení obou měst. Nová trať by podle ředitele odboru strategie SŽDC Radka Čecha měla výrazně zkrátit jízdní dobu na trase a uvolnit v současnosti přeplněné kapacity regionální dopravy.

Optimalizace stávající trati by podle něj již nezajistila dostatečnou kapacitu ani rychlost, doprava je navíc limitována kvůli hluku. S aktuálním povrchově vedeným koridorem vysokorychlostní trati nesouhlasí ani města mezi Berounem a Horažďovicemi. Na nové trati by měla být možná rychlost do 200 km/h.

SŽDC aktuálně řeší tři varianty vedení trati. První varianta počítá s nejdelším a také nejdražším tunelem z pražského Smíchova až do Berouna, která by vyšla na více než 50 miliard korun. Ve druhé zkoumané variantě by kratší tunel vedl z Radotína. Ve třetí variantě, která by byla nejlevnější, je tunel veden mezi Radotínem a Řevnicemi.

Čech podotkl, že SŽDC preferuje varianty s tunelem až do Berouna, které jsou však dražší. V případě třetí varianty by trať vedla částečně po stávající trase, což by snížilo potencionální kapacity. Tratě s kratším tunelem by navíc byly hlučnější.

Záměr výstavby vysokorychlostní a vysokokapacitní trati mezi Prahou Berounem uvítal generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. „Stará trať v údolí Berounky je již dnes přetížená. V některých úsecích jezdí ve špičce příměstské vlaky v intervalu 10 minut a k tomu je třeba připočítat ještě dálkové a nákladní vlaky,“ uvedl. Podle něj nová trať zlepší spojení příměstské dopravy a zároveň zrychlí dálková spojení mezi Prahou, západními Čechami a Bavorskem. Vedle zkvalitnění osobní dopravy by podle šéfa ČD nová trať měla mít i dostatečnou kapacitu pro nákladní dopravu. „Technické a dopravně-technologické řešení je v převážné části dokončeno, nyní probíhá zpracování částí přepravní prognózy a ekonomického hodnocení,“ dodal Čech. Studie by měla být hotová v lednu příštího roku.

zpráva ČTK