Projekty

SVS v Liberci opravila část důležitého vodovodního přivaděče

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončila rekonstrukci propojovacího vodovodního řádu v liberecké části Vesec. Potrubí, které je důležité v případě problémů se zásobováním krajského města pitnou vodou, bylo poškozené a docházelo na něm k častým poruchám.
Jeho oprava přišla na necelých devět miliónů korun, řekla ČTK mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.
V případě, že dojde k poruše dodávek z Bedřichova nebo ke zhoršení kvality vody v nádrži Josefův Důl, bude možné do Liberce dodávat pitnou vodu z pramenišť Libíč a Dolánky až do vodojemu Jizerský. „To se týká přibližně 45 000 obyvatel krajského města. Touto vodou lze zásobovat i Chrastavu, Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel, což by v součtu představovalo až 80 000 obyvatel," vysvětlila Haltmarová.
Část vodovodního přivaděče v údolí Lučního potoka byla v délce asi 400 metrů značně zrezivělá a zarostlá. Ocelové potrubí o průměru 400 milimetrů nahradilo polyetylénové se zesílenou izolační vrstvou. Přivaděč se nachází v chráněném území biokoridoru. „Rekonstrukce byla provedena metodou zatažení do stávajícího potrubí. Tento způsob rekonstrukce byl zvolen proto, že je šetrnější k přírodě," doplnila mluvčí. Práce na obnově potrubí začaly v zimě. Rekonstrukce trvala do léta.
SVS patří k největším vodárenským firmám v zemi. Vlastní ji 458 severočeských měst a obcí. Zásobuje Ústecký kraj a podstatnou část Libereckého, což je přes 12 procent území republiky, kde žije 1,14 miliónu lidí. Společnost vlastní přes 8600 kilometrů vodovodů a vodovodních přípojek a téměř 3750 kilometrů kanalizačních sítí. Patří jí také 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, přes 1000 vodojemů a téměř 300 čerpacích stanic pitné vody. Její loňské hospodaření skončilo rekordním ziskem 555 miliónů korun.
zpráva ČTK