Projekty

Stavba východní části okruhu v Brně získala kladný posudek EIA

Stavba sedm kilometrů dlouhé východní části brněnského velkého městského okruhu získala od jihomoravského krajského úřadu kladné závazné stanovisko EIA. Ředitelství silnic a dálnic tak může pokračovat v přípravě technicky náročné stavby, která začíná na severu tunelem pod sídlištěm Vinohrady a končí zaústěním Bratislavské radiály na dálnici D1, vyplývá z posudku, jenž je na Informačním portálu EIA.

Zatím se předpokládá, že by se mohlo stavět od roku 2025 do roku 2030. Po dostavbě by měla tato část okruhu významně odlehčit některým přetíženým silnicím, které fungují jako radiály z centra směrem na okraj města. Jde například o ulice Olomoucká, Zvonařka, Hněvkovského a Gajdošova.

Sedm kilometrů je rozděleno na tři úseky, přičemž nejjižnější část Bratislavská radiála zatím nemá oporu v územním plánu. Město pracuje na jeho změně. Trasa začne portálem tunelu v Rokytově ulici, kde má skončit zhruba v roce 2023 stavba estakády přes železniční trať ze Židenic. Tunel vyústí u benzinky pod Malou Klajdovkou, kde bude první z mimoúrovňových křižovatek, jež napojí Líšeň a Vinohrady. Dále bude nová silnice pokračovat po Jedovnické ulici. Na jejím konci vznikne mimoúrovňová křižovatka, která napojí sídliště Juliánov. Dál silnice povede podél tramvajové tratě k Ostravské ulici, kde bude další mimoúrovňová křižovatka. Složitý terén a křížení se železnicí zde neumožní udělat všesměrnou křižovatku. Silnice pak podejde stometrovým tunelem Olomouckou ulici a pokračovat bude k Černovické ulici, u níž vznikne další mimoúrovňová křižovatka. K ní bude prodloužena Průmyslová ulice, která napojí průmyslovou zónu Černovická terasa. U Faměrova náměstí se okruh odpojí od Černovické, kde začne Bratislavská radiála. Další křižovatka vznikne mezi Svitavou a přerovskou tratí, podél níž povede nová silnice napojující se na Hněvkovského. Po přemostění Svitavy vyústí Bratislavská radiála do dnešní křižovatky Hněvkovského a Kaštanové, na kterou bezprostředně navazuje křížení dálnic D1 a D2.

Po dostavbě této části bude mít Brno kompletní okruh, v jižní části jej bude suplovat dálnice D1, která by se měla již brzy začít rozšiřovat na šest pruhů od 182. do 210. kilometru.

zpráva ČTK 

Další informace na www.mestsky-okruh-brno.cz