Projekty

Renesanční tvrz Kobylků je zachráněna, práce trvaly 15 let

Odborníci po 15 letech dokončili obnovu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí u Mohelnice. Stavba z roku 1551 se dočkala záchrany díky péči stávajícího soukromého majitele. Ministerstvo kultury na opravu památky přispělo téměř 6,7 miliónu korun, informoval ČTK mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Vlastimil Staněk.

„Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje i přes četné stavební úpravy a novodobé utilitární zásahy pozoruhodně dochovaný příklad panského síla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V současně době část domu užívá k bydlení rodina vlastníka, v přízemí bude pro veřejnost otevřena restaurace a v patře koncertní a přednáškový sál, podkroví bude sloužit k ubytování,“ uvedl Staněk.

Řadou úprav prošla památka již v 18. a 19. století, původní architektonický ráz objektu byl při tom zachován. Od druhé poloviny 20. století památka chátrala, využívalo ji místní JZD a později organizace Svazarm. Objektu hrozila i demolice, střecha byla nefunkční, v jižní části domu chyběly stropní konstrukce nad prvním patrem, poškozené byly dřevěné stropy v přízemí a narušená byla statika. Objekt navíc trpěl velkou vlhkostí, uvedl Staněk.

Budova byla dlouho prázdná a bez využití. Zlom nastal v roce 2003, kdy objekt získal stávající majitel Pavel David a zahájil její památkovou obnovu. Začal opravou střechy a zajištěním statiky, objekt stavebníci postupně i odvlhčili. Původní zcela nefunkční krov musel být nahrazen odpovídající kopií a střecha byla nově pokryta břidlicovou krytinou. „Na tyto práce stavební obnovy navázala v letech 2006 až 2007 odborná konzervace fasády s restaurováním renesančních omítek, sgrafit a kamenných ostění podle restaurátorského záměru akademického malíře Petra Šafuse, akademického sochaře a restaurátora Jaroslava Jelínka a Michala Patrného,“ doplnil Staněk.

Opravena byla také okna, část z nich se přitom podařilo díky zásahu restaurátorů zachránit. Restaurovány byly i centrální fresky s aliančními erby Kobylků v takzvaném veselém pokoji a obnoveny byly v této místnosti i další dvě malby, které byly nalezeny sondážními průzkumy. Opravou prošla také fasáda objektu. Zbývají už jen zahradnické úpravy okolí tvrze, dodal mluvčí NPÚ.

Patrovou budovu obdélníkového půdorysu si nechal postavit mírovský hejtman Jindřich Kobylka z Kobylího s manželkou Annou. V renesanční podobě se dochovala podolská tvrz dodnes, což z ní činí vzácnou památku.

zpráva ČTK
zdroj foto https://commons.wikimedia.org