Projekty

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov

Poklep na základní kámen odstartoval na podzim roku 2018 rekonstrukci a přestavbu Armádního muzea Žižkov. Komplex budov Památníku osvobození byl na pražském Vítkově vybudován před 90 lety podle návrhu architekta Jana Zázvorky. Tři památkově chráněné budovy sloužily dosud jako sídlo Vojenského historického ústavu, obsahovaly muzejní část, kanceláře a archivy. Nedávná výstavba depozitářů v Lešanech u Týnce nad Sázavou umožní ztrojnásobit výstavní plochu muzea a vytvořit interaktivní expozici historie vojenství a české státnosti od středověku až do současnosti. Tomuto účelu napomůže také nový objekt, který vznikne podsklepením a zastřešením atria.

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha, generál Aleš Knížek uvádí: „Začneme tak novou etapu své práce, ve výstavní oblasti se posuneme o dvě třídy výše. Budova muzea bude moderně vybavená, přitom si ale zachová svoji jedinečnost a historickou hodnotu. Kromě současných dvou pater s expozicemi zpřístupníme i rozsáhlé prostory v podzemí, v bývalých depozitářích a místech někdejší knihovny. Zastřešené nádvoří bude prosvětlené a impozantní, v místě pod dvoranou vznikne nový vstup pro návštěvníky. Původní výstavní prostory projdou rekonstrukcí, každá místnost bude mít odlišný charakter – to nám nabídne možnost pojmout konkrétní expozici jinak. Poprvé od roku 2002, kdy jsme opustili prostory ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, návštěvníci spatří stovky sbírkových předmětů, které odpočívaly v našich depozitářích. Ve sbírkách techniky, zbraní a výstroje máme mnoho ucelených řad, jsou to skutečně unikátní věci i série, a na tomto základě budeme stavět. Rozšíření výstavních ploch umožní důstojné připomínání všech, kdo bojovali za naši národní samostatnost, i komplexní pojetí našich vojenských dějin od středověku až po současné zahraniční mise Armády České republiky. Vždy bylo naším cílem zprostředkovat historii československého a českého vojenství a tuto linii držíme i nadále.“

Vizualizace nové podoby Armádního muzea ŽižkovVizualizace nové podoby Armádního muzea ŽižkovVizualizace nové podoby Armádního muzea Žižkov

Budovy se nacházejí v prudkém svahu a zabírají celé staveniště. Množství výrobků a materiálů se bude muset podle požadavků památkářů rozebrat a poté vrátit zpět, což si vyžádá pečlivé a precizní provedení prací. Složitá bude i výstavba suterénu pod původním atriem, nad jehož nově položenou historickou kamennou dlažbou vznikne prosklené zastřešení. Rekonstrukci řídí společný realizační tým divizí 1 a 3 společnosti Metrostav, který vede Ing. Martin Koch. Při práci se bude muset vypořádat s řadou komplikací. Při přestavbě památkově chráněných budov totiž dojde k zásahům do nosných konstrukcí, jejichž skutečný stav nebylo možné při tvorbě projektu ve všech místech ověřit sondami.

Vizualizace nové podoby Armádního muzea ŽižkovVizualizace nové podoby Armádního muzea ŽižkovRekonstrukce Armádního muzea ŽižkovRekonstrukce Armádního muzea Žižkov

Projekt: Techniserv s.r.o.
Architektonický návrh a stavební řešení: ateliér SVIŽN
Zastavěná plocha: 3389 m2
Obestavěný prostor: 60 600 m3; budova A 15 096 m3; budova B 6920 m3; budova C 25 418 m3; budova D Atrium 10 048 m3; Uhelna 3118 m3
Náklady na rekonstrukci: 724 milionů korun

vis