Projekty

První linie v podzemí

Společnost Čermák a Hrachovec realizovala v uplynulých měsících, tedy i v období pandemie Covidu-19, nejen opravu kanalizace ZDCH 600/1100 v ulici Řásnovka na Praze 1, ale i několik dalších staveb v pražském podzemí.

Možný kontakt pracovníků společnosti s rizikem nakažení koronavirem byl jednou z mnoha sledovaných hrozeb, a proto byl kladen maximální důraz na jejich bezpečnost. Společnost tedy bojovala s touto hrozbou nejen na povrchu ve standardním provozu, ale i přímo z podzemí při práci na tzv. „živých stokách“ při zajišťování funkčnosti stokové sítě, která je pro hl. m. Prahu strategickou infrastrukturou.

V roce 2018 byl proveden průzkum stoky v ulici Řásnovka. Bylo zjištěno vážné poškození klenby, rozvolněná cihlová vyzdívka s chybějícím pojivem a výskyt podzemní vody s kolísáním hladiny až do výšky 1 metru. Na základě těchto zjištění je realizována celková oprava stoky 600/1000 výměnou za novou shodného rozměru z čediče. Vzhledem k tomu, že stoka nevede v ose ulice, bylo využito tryskové injektáže pro zajištění stability okolních budov během stavebních prací.

„Při této stavbě jsme čelili náročným geologickým podmínkám. Proto byl kladen maximální důraz na technologické postupy a bezpečnost práce. S příchodem pandemie koronaviru se pro nás pracovní podmínky ještě ztížily a přenesla se na nás ještě větší odpovědnost než doposud. Naši zaměstnanci byli v přímém kontaktu s možným rizikem nákazy a museli jsme i navzdory zvýšenému riziku při práci na aktuálních zakázkách zajistit funkčnost stokové kanalizační sítě i při těchto specifických podmínkách,“ říká Ing. Miroslav Volf, generální ředitel firmy Čermák a Hrachovec.

Stoka o délce 70,14 metrů slouží pro odvod splaškové i dešťové vody. Rekonstrukce probíhá tzv. přeražbou stávající stoky. Nová kanalizace 600/1100 z plně čedičových trub vejčitého tvaru je unikátním typem potrubí, který byl použit prvně jako pilotní projekt na území České republiky. Vejčitá stoka nabízí mnohem lepší hydraulické a statické vlastnosti oproti kruhovým a tlamovým stokám a použitý odolný materiál zajišťuje dlouhodobou životnost.

Investorem stavby v historické části města nedaleko řeky Vltavy je její provozovatel, společnost Pražské vodovody a kanalizace, projektantem pak společnost KO-KA.

Oprava kanalizace ZDCH 600/1100 v ulici Řásnovka na Praze 1Unikátní čedičové potrubí vyráběné na míru

Jiří Kučera