Projekty

Projekt Smíchov City shromáždil podněty obyvatel k nové čtvrti

Na bývalém nákladovém nádraží Praha-Smíchov má zanedlouho vyrůst nová městská čtvrť. Rozsáhlý projekt má klíčový význam nejen pro Prahu 5, ale i pro celé hlavní město. Zájem občanů i institucí vyústil v unikátní spolupráci, kdy se v Praze poprvé do plánování soukromé investice mohli v širší míře přímo zapojit občané. 

Během osmi měsíců se do plánování nové čtvrti formou účasti na výstavě, procházce, diskusi, vyplněním dotazníku či podílu na sociologickém šetření aktivně zapojilo více než 1300 občanů.

Díky spolupráci investora, městské části Praha 5 a Institutu plánování a rozvoje Prahy se podařilo vytvořit seznam doporučení a shrnutí, která umožní zlepšit kvalitu veřejných prostranství a vybavit novou čtvrť podle představ obyvatel přiléhajícího a vzdálenějšího okolí. Ukázalo se například to, že občané dnes vnímají Smíchovské nádraží jako bariéru při pohybu městem. Nové části města by se podle nich měly dobře napojit na stávající uliční síť a umožnit lepší propojení s Radlicemi a oblastí Na Knížecí.

Jako důležité vnímají obyvatelé Smíchova i to, aby nová čtvrť byla ve všech směrech zelená. A to nejen skrze parky či stromořadí v ulicích, ale i díky použití nových, k životnímu prostředí šetrných technologií. V ulicích by pak rádi viděli menší prodejny jako řeznictví či pekárny. Na Smíchově podle obyvatel dnes chybí i velkorysejší prostor pro kavárny se zahrádkami či možnost relaxace ve veřejném prostoru, což by nová čtvrť mohla umožnit.

„Zapojením občanů do projektu Smíchov City jsme chtěli dokázat, že participace může fungovat i jako efektivní nástroj pro zkvalitnění developerských projektů. A to jak z pohledu města a jeho obyvatel, tak i z pohledu developera. A díky otevřené spolupráci všech zúčastněných stran se nám to myslím podařilo,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Se spoluprací byl spokojen i generální ředitel Sekyra Group Leoš Anderle: „Ze zapojení veřejnosti pro nás vyplynuly zajímavé poznatky o lokalitě Smíchova a inspirace pro vylepšení našeho projektu tak, aby mohl lépe sloužit místním i budoucím obyvatelům.“

 „Za naši městskou část jsem rád, že se podařilo sladit záměry investora, občanů Smíchova i vedení hlavního města. V následujících měsících a letech budeme v této spolupráci i v diskusi s veřejností pokračovat, aby i zbytek Smíchova získal příjemnou novou tvář,“ říká starosta MČ Praha 5 Pavel Richter.

Projekt Smíchov City bude začátkem listopadu představen i v CAMPu (Centru architektury a městského plánování při IPR Praha). Pražané se zde budou moci seznámit s detaily projektu. Více o projektu na www.smichovcity.praha5.cz, výstupy ze zapojení veřejnosti jsou shrnuty zde.

Během následujících patnácti až dvaceti let bude na dnešním brownfieldu vyrůstat nová čtvrť, která propojí oblast Na Knížecí s nádražím Smíchov. Území o rozloze dvaceti hektarů nabídne byty pro 3300 obyvatel, stejně jako 9000 nových pracovních míst, a to nejen v kancelářských budovách, ale i v obchodech či restauracích v přízemí budov.

tisková zpráva