Projekty

Příští rok začne poslední etapa oprav Klementina

Národní knihovna příští rok zahájí poslední etapu několikaletých oprav areálu Klementina, v němž sídlí. Rozsáhlý barokní komplex se opravuje od roku 2010 a budují se také depozitáře. Kolaudace současné, druhé etapy bude 25. září, řekla ČTK po návštěvě ministra kultury Daniela Hermana v Klementinu mluvčí NK Irena Maňáková. Původně se plánovaly ještě tři samostatné etapy oprav, ty se ale sloučí do jedné.

Celkové náklady na opravu někdejší jezuitské koleje a dostavby depozitáře dosáhnou 1,886 miliardy. Akce dosud stála 600 miliónů korun. Jen archeologický výzkum a restaurátorské práce stály téměř 130 miliónů korun a podle dřívějších informací vedení knihovny tyto činnosti způsobily skluz proti původnímu harmonogramu rok a půl. Během letošního roku se dvakrát měnil ředitel NK. Herman dnes po setkání se současným ředitelem Petrem Kroupou uvedl, že „situace v knihovně je stabilizovaná“ v personální oblasti.

Končící druhá etapa oprav se týká zejména nejstarší části Klementina. Ještě letos má ministerstvo kultury zadat zakázku na poslední etapu, její předpokládaná hodnota je 790 miliónů korun bez DPH, celkem tedy 956 miliónů korun.

V září NK představí novou studii provozně-dispozičního řešení svého sídla. Vítěz výběrového řízení, ateliér Architekti Hrůša & spol., má za úkol zpracovat novou studii s ohledem na sloučení třetí, čtvrté a páté etapy rekonstrukce areálu.

Oprava Klementina měla původně skončit v roce 2016, podle současných plánů to bude v roce 2018. Projekty pro rekonstrukci se měnily, protože vznikaly ještě v době, kdy se počítalo s novou stavbou pro knihovnu. Po odporu politiků od ní NK ustoupila a prostorové problémy řeší dostavbami centrálního depozitáře v Hostivaři. Upustilo se i od podzemního depozitáře plánovaného ještě před dvěma lety v areálu Klementina s odkazem na památkáře, kteří prý i vzhledem k nečekaným nálezům požadují méně zásahů do podzemí. I to řeší nová provozně-dispoziční studie.

NK spravuje více než sedm miliónů svazků knih, roční růst je přibližně 100 000 svazků. Ze svých plánů dnes Kroupa uvedl obnovu poradního sboru generálního ředitele pro rozvoj knihovny a postavení instituce v české společnosti a ve světě. Mezi nejvýznamnější plánované kulturní akce patří výstava, která představí arménskou kulturu, historii a písemnictví.

zpráva ČTK