Projekty

Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školky

U prvních projektů městského nájemního bydlení, které PDS připravuje pro hlavní město Prahu, začíná stavební řízení. PDS podala před koncem června 2024 kompletní dokumentaci a žádosti
o stavební povolení či územní rozhodnutí pro cca 450 bytových jednotek v projektech: Jalový Dvůr (Praha 4), Nový Zlíchov (Praha 5), V Botanice (Praha 5), Peroutkova (Praha 5), Palmovka – Zenklova (Praha 8) a Dolní Počernice Projekt 1 a také pro projekt mateřské školky v lokalitě Kyje – Hutě. PDS očekává, že stavební povolení budou vydána do cca 9 měsíců, tj. orientačně na jaře 2025. Celkové náklady na realizaci těchto bytových jednotek PDS odhaduje na 2 miliardy Kč.   

„Městské byty neprodáváme, ale rozšiřujeme jejich počet. Kromě oprav stávajících bytů stavíme i nové. Sloužit budou jako dostupné nájemní bydlení určené zejména pro podporované profese, které Praha potřebuje pro svůj chod, jako jsou zdravotníci a učitelé a pro křehké skupiny obyvatel, k nimž patří senioři nebo samoživitelé v bytové nouzi.” uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje. „Právě proto jsme založili Pražskou developerskou společnost, která projekty veřejné výstavby na městských pozemcích připravuje. Nejedná se přitom pouze o byty, ale například také o školská zařízení, v tomto případě mateřskou školu. Mám radost, že první z projektů přechází do poslední fáze přípravy.” doplňuje Hlaváček

Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy zodpovědná za oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví říká: „Těší mě, že příprava projektů dostupného městského nájemního bydlení vstupuje do cílové rovinky. Městský bytový fond zatím víceméně jen obnovujeme, nejčastěji akvizicemi
a rekonstrukcemi objektů vhodných k bydlení. Výstavba nových městských rezidenčních projektů nám umožní portfolio městských bytů významně rozšiřovat.“     

„Očekáváme vydání stavebních povolení u menších projektů v horizontu cca 9 měsíců, jakkoli je složité přesnou dobu předjímat. Podle optimálního scénáře by mohla být první stavební povolení vydána v prvním pololetí roku 2025. Následně musí být Magistrátem hl. m. Prahy vypsána výběrová řízení na generálního dodavatele staveb a stavební realizace bytových projektů bude moci začít. Samotná výstavba bude trvat cca 1,5 – 2 roky,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.  

Projekty, u kterých byla v červnu 2024 podána žádost o stavební povolení: 

Bytový soubor Jalový Dvůr (45 bytových jednotek, Praha 4)

Jalový Dvůr je součástí rozvojového území Nové Dvory na Praze 4. Zahrnuje 45 jednotek městského nájemního bydlení, které budou realizovány z CLT panelů. Jde o jeden z prvních bytových komplexů, který bude v Praze realizován jako dřevostavba. Díky tomu dojde ke snížení jeho uhlíkové stopy jak v průběhu výstavby, tak životního cyklu stavby. Pokud realizace začne v roce 2025, je – s ohledem na uvedený konstrukční systém – reálné dokončení již během roku 2026.

Architektonický návrh a vizualizace: Monom Works, 2024 

Nový Zlíchov (23 bytových jednotek, Praha 5)

Nejmenší bytový projekt v portfoliu PDS se nachází na úpatí vrchu Dívčí hrady v klidné rezidenční části Prahy 5. Svou koncepcí větších bytů s balkóny je vhodný především pro rodiny s dětmi. Parter nabízí jeden až dva maloobchodní prostory, které bude možné využít pro pekárnu, cukrárnu či opravnu kol.  

Architektonický návrh a vizualizace: Kava, 2024

Smíchov – V Botanice (53 bytových jednotek, Praha 5)

Bytový dům V Botanice s 53 městskými nájemními byty a maloobchodním prostory v přízemí vyroste na Smíchově vedle barokní vily Portheimka. S ohledem na to, že je umístěn na velmi frekventovaném místě, je jeho součástí také klidný uzavřený dvůr se zelení. 

Architektonický návrh a vizualizace: Bod architekti, 2024

Bytový dům Peroutkova (50 bytových jednotek, Praha 5)

Na městském pozemku se počítá s výstavbou bytového domu s cca 50 nájemními jednotkami
a v přízemí s prostorem pro služby. 

Architektonický návrh: Pelčák a partner architekti, 2024

Bytový dům Palmovka – Zenklova (24 bytových jednotek, Praha 8)

Nové byty se budou součástí dvou polyfunkčních domů, které PDS připravuje v proluce poblíž křížení ulic Zenklova a Libeňský most. V přízemí a prvních dvou patrech se počítá s nebytovými prostory vhodnými pro maloobchod a administrativu. 

Architektonický návrh a vizualizace: MS Architekti, 2024

Dolní Počernice – Projekt 1 (270 bytových jednotek, správní obvod Praha 14) 

Na rozvojovém území Praha – Dolní Počernice PDS připravuje projekt nové městské čtvrti ve stylu zahradního města. Development je rozdělený do několika fází, z nichž první (tzv. Projekt 1) zahrnuje výstavbu 270 městských nájemních bytů. Tento projekt byl zařazen do evropského programu ASCEND, jehož cílem je podpora výstavby klimaticky neutrálních a energeticky pozitivních urbanistických celků. Připravované městské nájemní domy jsou navrženy v pasivním standardu s důrazem na akumulační schopnosti vnitřních konstrukcí a pasivní stínění exteriéru. Nová čtvrť zahrnuje ještě druhou fázi bytové výstavby (Projekt 2 se 550 byty), vybudování kompletní infrastruktury a základní školy. Bude mít vlastní vícezdrojové energetické centrum a lokální distribuční soustavu. Počítá se s využíváním geotermální
a solární energie, s kogenerační plynovou kotelnou a s vlastními akumulačními zásobníky. Pro tento projekt bylo podána žádost o komplexní změnu historicky existujícího územního rozhodnutí pro projekt v této lokalitě. Reálně se jedná o projednání zcela nové projektové dokumentace a úplně novou koncepci řešení celého území.

Architektonický návrh a vizualizace: Loxia, 2024

Mateřská škola Sicherova – Na Hutích (správní obvod Praha 14)

Mateřská školka s tělocvičnou a dětskou skupinou pro děti do 3 let v Sicherově ulici v Praze 14 je první částí budoucího nového centra již existující čtvrti Na Hutích, která se rozroste o městské nájemní bydlení, obchody, služby a občanskou vybavenost. 

Architektonický návrh a vizualizace: Xtopix architekti, 2024

Tisková zpráva Pražská developerská společnost