Projekty

Plzeň prodlouží za 660 miliónů korun tramvajovou trať na Borská pole

Plzeň prodlouží tramvajovou trať z konečné Bory až na Borská pole, tedy k univerzitě a velké průmyslové a obchodní zóně. Strategická stavba za 660 miliónů Kč obslouží výrazně se rozvíjející lokalitu, kam nyní jezdí pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. 

Město teď požádá o dotaci z operačního programu Doprava a z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Při cestách z centra k univerzitě nebudou muset lidé přestupovat, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD).

Prodloužení tramvajové tratě má stát 597 miliónů Kč včetně DPH. „Dotace (operační program Doprava) může dosáhnout až 85 procent ze způsobilých nákladů, které jsou odhadnuty na 381 miliónu korun,“ uvedl Kotas. IROP by měl také až 90 procenty podpořit stavbu přestupního uzlu Plzeň/Kaplířova–Dobřanská, který má přijít na 64 miliónů korun s DPH, z toho způsobilé náklady se odhadují na 48 miliónů Kč. Obě akce, které město vybuduje pouze s dotací, už mají stavební povolení.

Zhruba 350hektarová Borská pole prodělala za 20 let výrazný rozvoj s různými typy zástavby. Je tam průmyslová zóna s více než 10 000 pracovními místy, obchodní centra, polyfunkční administrativní objekty, bytové domy a univerzitní komplex. Do roku 2011 tam jezdily pouze autobusy, poté přibyla jedna linka trolejbusu.

Nejvíce cestujících je na zastávkách u křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku. Mezi linkami tramvajové, autobusové městské a meziměstské dopravy se přesouvají lidé hlavně přes silnici I/27 z Klatov, velmi silně zatížené osobními vozy. Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den od 5 do 21 h v jednom směru je zhruba 6300 osob; ve směru z Bor jich přijíždí 3900, z centra 2400. Z konečné Bory k univerzitě jezdí 1900 osob, opačně zhruba stejně.

Dvoukilometrová trať se připravuje 15 let, problematické bylo hlavně jednání s majiteli pozemků; poslední získalo město v roce 2013. Tramvaj bude zatáčet z Klatovské do Kaplířovy ulice, zruší se současná konečná na Borech. První ze tří zastávek bude v Kaplířové ulici u úřadu práce. První točna bude v přední části před mostem přes čtyřproudou silnici I/27, druhá za univerzitou. Trať a dokončení západního silničního okruhu jsou hlavními investičními prioritami současné městské koalice. Jako klíčovou stavbu ji chápe také univerzita, která loni dokončila v kampusu Bory čtyři vědecká centra, kde pracují stovky lidí.

zpráva ČTK