Projekty

Ostravici překlene nová lávka dle návrhu architekta Josefa Pleskota

O záměru města Ostrava vybudovat novou lávku přes Ostravici a spojit tak centrum s národní kulturní památkou Dolních Vítkovic radnice opakovaně informovala. Po nezbytných přípravách nyní rada města rozhodla o veřejné zakázce na výběr dodavatele na realizaci stavby „Cyklopropojení centra s DOV.“ Lhůta pro podání nabídek je 14. března. Uzavření smlouvy se zhotovitelem se předpokládá do konce dubna 2022.

„Myšlenka přemostění řeky v místě stávajícího popílkovodu za Velkým světem techniky se datuje již do roku 2016. V tuto chvíli máme veškerou dokumentaci a stavební povolení pro celou stavbu lávky a navazující cyklostezky. Pokud vše půjde dobře a vybereme zhotovitele dle harmonogramu, mohla by být výstavba zahájena v květnu. Zhotovitel by měl mít pak na provedení díla maximálně 26 týdnů,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Cyklostezka o délce 550 metrů a šířce čtyři metry bude tvořena pomocí dvou, na lanech společně zavěšených lávek přes železniční vlečku a řeku Ostravici. Lávka je napojena na stávající cyklostezku „E,“ vedenou po pravém břehu řeky. Při bočním pohledu má lávka tvar písmene A, její součástí je střední vetknutý pylon o výšce 28 metrů. Zábradlí lávky bude tvořeno nerezovou sítí, horním madlem a doplněno vodící tyčí pro nevidomé. Lávka bude nasvětlena, světlo bude intenzitou připomínat měsíční svit s ohledem na blízkost řeky a biokoridoru, aby nedocházelo k nadbytečnému šíření světleného smogu.

Lávka DOV (zdroj: AP Atelier, Josef Pleskot)Lávka DOV (zdroj: AP Atelier, Josef Pleskot)

Celá realizace by měla být hotova do konce října letošního roku. Plánované fáze realizace však závisí na dostupnosti materiálu, kdy jako stěžejní se jeví dodávka oceli pro výrobu mostu a rovněž dodací lhůty ocelových lan. Předpokládané náklady na výstavbu lávky i stezky přesahují 82,5 milionů korun, bez DPH. Stavba lávky je koordinována s aktivitami v Dolní oblasti Vítkovic, zejména s festivaly Colours of Ostrava a Beats for Love. Současně je budování lávky koordinováno s přeložkou produktovodů, které jsou v přímé kolizi s připravovanou stezkou v místě u Světa techniky.

„Nové propojení nabízí rychlé a bezpečné spojení centra s obvodem Vítkovic, díky jehož pojetí dojde jak k překonání aktuálních bariér, tak k velmi přívětivé a bezpečné možnosti způsobu dopravy nejen cyklistů. Ti se při užití nového cyklopropojení vyhnou jízdě po frekventovaných komunikacích. Pozitivní je také to, že projekt přispěje k dalšímu rozvoji této části města a jejímu oživení,“ dodává Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Lávka DOV (zdroj: AP Atelier, Josef Pleskot)Lávka DOV (zdroj: AP Atelier, Josef Pleskot)

Lávka bude vybudována dle architektonického návrhu významného architekta Josefa Pleskota, jenž se na budování nové tváře města podílí mnoho let. Připomenout lze celou řadu zajímavých staveb, kterým vtiskl novou podobu. V Ostravě se podílel na revitalizaci multifunkční auly Gong, zmínit lze Svět techniky, Bolt Tower, objekt Heligonky nebo Zemědělské muzeum v Dolní oblasti Vítkovic. Je také autorem dosud nerealizované přístavby Galerie výtvarného umění s názvem „Bílý stín“ v centru města. Architekt Josef Pleskot získal řadu ocenění.

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Cyklopropojení centra s DOV“ je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Zájemci naleznou veškeré informace a podmínky zadávacího řízení také na profilu zadavatele. Město při výběru dodavatele zohlední nejen ekonomickou výhodnost nabídek, ale také odbornou kvalifikaci, kdy budou muset zájemci v rámci zadávacího řízení prokázat svou zkušenost s realizacemi lávek, mostů nebo dopravních staveb.

Tisková zpráva